Onderzoeksgroep

Expertise

Engels Taalonderwijs en -onderzoek - Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs (Vlaanderen, Nederland), verengelsing - Engels als lingua franca (ELF) - World Englishes - Taal en politiek, taal en identiteit