Freddy Dardenne

Research Manager

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

Expertise

  • Ecotoxicologisch onderzoek met focus op het aquatische milieu overheen alle niveaus van biologische organisatie en met zowel biotische als abiotische stressoren. Vanuit vroegere professionele activiteiten, onderlegd in porcesmicrobiologie en humane diagnostiek. Vanuit mijn carriere als IOF manager expertise in samenwerkingsovereenkomsten, licentie-overeenkomsten, ...

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.