Freya De Keyzer is sinds 2013 verbonden aan het departement Marketing van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie als academisch medewerker. Daarbij verzorgt ze o.a. lessen in het kader van de vakken Marktonderzoek en Marktstudie: theorie en praktijk. Haar onderzoek focust op sociale media marketing. Specifiek probeert ze de verwerkingsprocessen van dit nieuw type marketing bloot te leggen en gaat ze na welke invloed het heeft op consumentenreacties.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • academisch medewerker postdoc