Geert Van der Snickt

Cultural heritage scientist

Onderzoek

Onderzoeksgroep

AXES

Expertise

  • Ik ben momenteel actief als cultureel erfgoed wetenschapper. Als houder van de Leerstoel 'Advanced Imaging Techniques for the Arts', focust mijn werk zich op het ontwikkelen en verbeteren van chemische beeldvormingstechnieken die nuttig zijn voor het bestuderen van de samenstelling van schilderijen en andere kunstwerken. Ik werk op dagelijkse basis samen met restauratoren, kunsthistorici, curatoren en andere museum medewerkers om een antwoord te bieden op hun technische vragen aangaande schildertechnieken, (onstabiele) materialen, verkleuringen of andere features die onder het oppervlak verborgen blijven. Analytische experimenten worden uitgevoerd op alle belangrijke meesters gaande van Jan Van Ecyk, over Rubens tot Van Gogh, Pollock en Magritte. Recente iconische werken die onderzocht werden zijn het Lam Gods van Van Eyck, Het Meisje met de Parel van Vermeer, de Schreeuw van Munch en de Zonnebloemen van Van Gogh.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.