Geert Van der Snickt

Cultural heritage scientist

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Erfgoedwetenschappen Antwerpen (ARCHES)
AXES (Antwerpen X-straal analyse, Elektrochemie en Speciatie)

Expertise

  • Geert Van der Snickt ontving zijn Master in Conservatie-Restoratie in 2003 aan de Universiteit van Antwerpen. Kort daarna affilieerde hij zich met het Departement Chemie van hetzelfde instituut. In 2012 verdedigde hij met succes een proefschrift getiteld: "James Ensor's Pigmentgebruik bestudeerd met behulp van draagbare en synchrotron straling-gebaseerde analyse: identificatie, evolutie en degradatie" onder leiding van professor Koen Janssens, hoofd van de Antwerp X-ray analysis, Electrochemistry and Speciation (AXES) groep. Van 2014 tot 2018 was hij houder van de leerstoel 'Chemical Imaging for the Arts' binnen dezelfde groep. In 2019 keerde hij terug naar de Conservatie-Restoratie afdeling door een functie als Tenure Track-professor (TTZAP) te aanvaarden. Als cultureel-erfgoedwetenschapper richt zijn werk zich op synchrotron-straling-gebaseerde analyse en de toepassing van chemische beeldvormingstechnieken voor de niet-invasieve karakterisering van schilderijen, kunstmaterialen en hun degradatieproducten. Dit onderzoek wordt op dagelijkse basis uitgevoerd in samenwerking met conservatoren-restauratoren, kunsthistorici, curatoren en museummedewerkers. Experimenten worden uitgevoerd op alle belangrijke oude meesters, gaande van Van Eyck tot Pollock. Recente bestudeerde werken omvatten het Lam Gods van Van Eyck, Het Meisje met de Parel van Vermeer, De Schreeuw van Munch en de Zonnebloemen van Van Gogh.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.