Gerrit Beemster

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Geïntegreerd Moleculair Plantenfysiologisch Onderzoek (IMPRES)

Expertise

  • Plantengroeianalyse: We onderzoeken het effect van milieufactoren (voornamelijk droogte, temperatuur en CO2) en genetische verschillen op de groei van planten van het niveau van de hele plant niveau naar het cellulaire. Transcript profiling: Genoomwijde transcriptionele veranderingen in groeizones van planten in ons eigen onderzoek, maar we werken samen met verschillende andere groepen om de transcriptionele veranderingen in andere organismen, inclusief dieren, micro-organismen en planten te bestuderen. Daarnaast mappen we mutaties in mapping populaties en doen we methylome analyses. Moleculaire Genetica: We gebruiken moleculair genetische technieken om mutanten, transgene lijnen en promoter-fusie lijnen te maken om genfunctie te bestuderen (in forward en reverse genetics strategieën) in Arabidopsis en Maize,

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.