Onderpresterende leraren en prestatiemanagement in Vlaamse scholen

Effectieve leraren zijn een voorwaarde voor scholen om goed onderwijs aan te bieden. Toch blijkt dat een behoorlijk deel leraren onder de standaard presteert. Deze onderpresterende leraren hebben een ernstige impact op leerlingen, collega’s, schoolleiders en de school als geheel. Onderzoek naar onderpresterende leraren en de impact van schoolleiders en leraren is schaars, doch van belang. Dit onderzoek gaat, op basis van een survey-onderzoek bij 538 Vlaamse leraren, na in welke mate schoolleiders aan performantiemanagement doen en leraren bereid zijn tot reageren op onderpresterende collega’s. Aan de hand van SEM wordt de samenhang tussen leiderschapskenmerken, teamkenmerken, individuele lerarenkenmerken en de perceptie van leraren over het aantal onderpresterende collega’s onderzocht. De resultaten tonen dat kenmerken van performantiemanagement slechts beperkt aanwezig zijn en dat leraren eerder niet bereid zijn tot reageren op onderpresterende collega’s. Daarenboven bevestigt dit onderzoek gedeeltelijk de mediërende functie van de individuele bereidheid van collega’s tot reageren op onderpresterende collega’s en worden directe effecten tussen kenmerken van performantiemanagement en de percepties van leraren over het aantal onderpresterende collega’s vastgesteld. Ons onderzoek levert daarom zowel een bijdrage aan de bestaande kennis en inzichten over het fenomeen onderpresteren, als aan de mate waarop schoolleiders en leraren impact kunnen hebben.