Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Expertise

  • Greet De Block is ingenieur-architect en ruimtelijk planner. Haar publicaties en onderwijs focussen op infrastructuur als drijfveer van verstedelijking, wat een interdisciplinaire benadering vereist die stedenbouw relateert met geschiedenis, STS, politieke geografie, en landschapsstudies. Naast historisch onderzoek over 19de en 20ste eeuwse infrastructuur-verstedelijkingsmechanismen, mobiliseert De Block's onderzoek geschiedenis om inzicht te verwerven in, en kritisch te reflecteren over, de hedendaagse stedelijke conditie en gerelateerde stadstheorieën en praktijken. Recent werk spiegelt hedendaags resilient ontwerp met eerdere sociaal-ruimtelijke schema's die omgaan met onzekerheid en risico in een context van versnelde stedelijke transformaties.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.