Onderzoeksgroep

Expertise

Het onderzoek legt een focus op product ergonomie, waarbij een product ergonomie wordt benaderd vanuit antropometrische 3D modellen, fysiologische 3D modellen en Fysio-Anatomische mens-product interactie.

Cognitief evalutie platform: Meten van fysiologische interactie-parameters van zorgverleners tijdens stressvolle ICU-interventies, aanloop naar de ontwikkeling van dynamische hulpverlenende interfaces voor zorgverleners. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Een intensieve zorgafdeling is een veiligheidskritische omgeving waarin de activiteiten van zorgverleners cruciaal zijn voor mensenlevens. Bijwerkingen, gedefinieerd als letsels of complicaties die het gevolg zijn van een medische menselijke fout in plaats van de onderliggende ziekte van de patiënt, komen voor bij ongeveer een derde van de gevallen bij volwassen IC-patiënten en het risico op fouten is cumulatief. De risicofactoren voor ongewenste voorvallen zijn onder meer hoge werkdruk bij verpleegkundigen, slaapgebrek van de zorgverleners of vermoeidheid, communicatiefouten, een hoge verhouding tussen patiënt en verpleger en slecht management. Werkgerelateerde stress met de bijbehorende emoties die specifiek op de intensieve zorgafdeling worden uitgelokt, is goed gedocumenteerd. Niettemin hebben slechts enkele studies gebruik gemaakt van fysiologische parameters met betrekking tot onderzoek naar stress bij medische zorgverleners. Binnen dit project is het de bedoeling om een ​​cognitief evaluatie platform te ontwikkelen dat draagbare sensoren omvat om fysiologische parameters en locatie in real time van zorgverleners binnen een ICU te kunnen monitoren. Dit maakt het mogelijk om cognitieve toestanden van zorgverleners te verzamelen, gekoppeld aan tijd en plaats. Werkdruk, vermoeidheid en stress zijn de gemonitorde cognitieve toestanden, omdat ze de belangrijkste bedreigingen vormen voor de veiligheid van de patiënt. Deze innovatieve aanpak stelt ons in staat om de cognitieve toestanden van zorgverleners te correleren met specifieke locaties op de ICU, TISS-28, taken en andere specifieke episodes gedurende hun werkdag en -nacht, wat nieuwe inzichten en een beter begrip van de workflow van de ICU-zorgverleners zal opleveren. Uiteindelijk kan dit onderzoek vele mogelijkheden bieden voor onderzoek en exploratie bij het optimaliseren van de workflow van ICU-zorgverleners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

ColdID: preventie van nageltoxiciteit bij kankerpatiënten. 01/06/2017 - 31/05/2019

Abstract

Cytotoxische chemotherapie is een veel gebruikte behandeling bij borstkanker, prostaatkanker en longkanker. Een belangrijk nadeel van de behandeling is de mogelijke ontwikkeling van ernstige bijwerkingen zoals nagelveranderingen (b.v. kleur, broosheid, schade ...). In zijn meest ernstige vorm kan dit leiden tot onycholyse of het loslaten van een deel van de nagel, wat vaak voorafgegaan of vergezeld wordt met ernstige pijn. Zo wordt nageltoxiciteit vastgesteld bij 44% van de patiënten die met taxanen worden behandeld. Nageltoxiciteit kan worden vermeden of beperkt door het gebruik van ijshandschoenen. De ijshandschoenen worden gekoeld op -20°C en gedragen gedurende een chemokuur. Het gebruik van de ijshandschoenen is echter zeer pijnlijk en de therapietrouw is beperkt. Binnen dit project wordt een medisch instrument ontwikkeld om nageltoxiciteit bij kankerpatiënten te vermijden. Het instrument beoogt een pijnloze en effectieve preventie van nageltoxiciteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Cobioto, Corneale Biopsie Tool. 06/03/2017 - 05/03/2018

Abstract

Keratitis of hoornvliesontsteking is een veelvoorkomende oogziekte. Enkel een biopsie kan toelaten om de onderliggende oorzaak vast te stellen (Gorski et al., 2015) die kan variëren van een infectueuze oorzaak (door bijvoorbeeld virussen, bacteriën , schimmels of parasieten ) of mechanische schade (bijvoorbeeld het dragen van lenzen) tot een niet- infectueuze oorzaak (bijvoorbeeld vitamine A deficiëntie). Momenteel is er geen gestandaardiseerd instrument voor het nemen van een hoornvlies biopsie en worden zij doorgaans uitgevoerd met behulp van een scalpel of naaldbiopsie. Hierdoor wordt de kwaliteit van de biopsie bepaalt door de kunde van de arts. Uit angst om het oog te beschadigen wordt vaak te weinig weefsel weggesneden, waardoor een diagnose niet mogelijk is. Als een gevolg hiervan worden hoornvlies biopsies vaak uitgesteld en ontstekingen behandeld met breedspectrum antibiotica ervan uitgaande dat de ontsteking een bacteriële oorzaak heeft. Een vertraging in het verstrekken van een optimale behandeling van Keratitis kan leiden tot littekens in het cornea, vertroebeling van het cornea en hoornvliestransplantatie. Collaboratief onderzoek tussen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve geneeskunde en de groep productontwikkeling zal leiden tot de ontwikkeling van een standaard tool voor het nemen van een biopsie van het hoornvlies waarbij de veiligheid van de patiënt gegarandeerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Virtual SIZE. 01/12/2016 - 30/06/2019

Abstract

Dit project heeft als algemeen doel om een technologisch platform te ontwikkelen dat toelaat wielerkledij te ontwikkelen met een geoptimaliseerde pasvorm op basis van persoonlijke metingen. Het eerste objectief is om een meetsysteem te ontwikkelen dat toelaat om een individuele wielrenner op te meten. Het tweede objectief laat toe om een 3D vormmodel van romp en ledematen te ontwikkelen voor de lichaamshouding van wielrenners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Fysieke Tokens voor een Hogere Spelbeleving bij Digitale Spelen. 13/07/2015 - 12/07/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Opstellen van een articulerend 3D vormmodel voor een beter zitcomfort. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Er is een grote verscheidenheid aan lichaamsvormen. Het doel van dit project is om een statistisch vormmodel van de populatie op te stellen aan de hand van 3D scans van de buitenkant van het lichaam. Dit virtueel model kan volledig ingesteld worden, zowel in pose als in lichaamsvorm, waarbij de kenmerken ook instelbaar zijn. Hierdoor kan het gebruikt worden door productontwikkelaars om betere, comfortabelere, semi-gepersonaliseerde ontwerpen te leveren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

PhyT: fysisch en thermisch comfort van fietsvalhelmen. 01/01/2015 - 31/12/2017

Abstract

Het algemene doel van het voorliggend project is de modellering van een virtueel hoofd dat toelaat om geïndividualiseerde fietsvalhelmen te ontwikkelen voor fysisch en thermisch comfort. Drie objectieven worden gedefinieerd. Het eerste objectief is de ontwikkeling van 3D Anthropometric Head Shape Model. Het tweede objectief is om een biomechanisch hoofdmodel te ontwikkelen. Binnen het derde objectief wordt een virtueel thermisch hoofdmodel ontwikkeld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Optimalisatie brilontwerp. 01/11/2014 - 30/04/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Virtueel thermisch en biomechanisch hoofdmodel om lokaal (dis)comfort te kwantificeren (vir-head). 01/07/2014 - 31/12/2015

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel om de methodologische basis te vormen van een virtueel thermisch en biomechanisch hoofdmodel (vir-head). Het model laat toe om producten te ontwerpen voor fysisch en thermisch comfort door inzicht in de locale drukverdeling en lokale thermische respons op het hoofd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject