Guido Marnef

Guido Marnef

Contact

Stadscampus
Tel.
032654295
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen, BEL

Guido Marnef is gewoon hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Zijn onderzoek heeft betrekking op volgende thema's: protestantse en katholieke Reformatie in de Nederlanden, de Opstand tegen Spanje, cultuur in de steden van de Nederlanden met aandacht voor de rol van rederijkers, drukpers en onderwijs. Hij is redactielid van Ons Geestelijk Erf, lid van de advisory board van Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden en lid van de redactieraad van de boekenreeks van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Van 2005 tot 2014 was hij tevens redactielid van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Hij is voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Stichting Colloquium De Brabantse Stad, voorzitter van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis en lid van de adviesraad van Refo500. Hij verbleef als fellow aan het Institute for Advanced Study, Princeton (januari-juli 1995), het Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar (september 2006 - juni 2007) en het VLAC van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (januari-juni 2011). Tijdens het academiejaar 2016-2017 verbleef hij van oktober 2016 tot en met juni 2017 als Brill Fellow aan het Scaliger Instituut van de Universiteit Leiden waar hij aan zijn boek over de Calvinistische Republiek te Antwerpen (1577-1585) werkte.

 

 

Recent nieuws:

- Nieuwe publicaties:

- Guido Marnef, 'An Experiment in Social Equality? The Case of The Calvinist Republic in Antwerp (1577-1585)', in: Bruno Blondé et al. (eds.), Inequality and the City in the Low Countries (1200-2020). (Studies in European Urban History 1100-1800, vol. 50), Turnhout: Brepols, 2020, p. 183-197.

Guido Marnef en Anne-Laure Van Bruaene, 'Civic Religion: Community, Identity and Religious Transformation', in: Bruno Blondé et al. (eds.), City and Society in the Low Countries, 1100-1600, Cambridge: Cambridge UP, 2018, p. 128-161. (Nederlandse versie bij Academie Press in 2016, Franse versie ter perse.)

Guido Marnef, 'Civic Religions', in: Ulinka Rublack (ed.), The Oxford Handbook of the Protestant Reformations, Oxford: Oxford UP, 2017, p. 546-564. (Paperback versie 2019)

Guido Marnef, 'The Building of a Lutheran Church in Antwerp (1566-1567)', in: Irene Dingel (ed.), Matthias Flacius Illyricus. Biographische Kontexte, theologische Wirkunge, historische Rezeption, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, p. 67-79.