Guido Marnef

Gewoon hoogleraar

Foto ID

Over Guido Marnef

Guido Marnef is gewoon hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Zijn onderzoek heeft betrekking op volgende thema's: protestantse en katholieke Reformatie in de Nederlanden, de Opstand tegen Spanje, cultuur in de steden van de Nederlanden met aandacht voor de rol van rederijkers, drukpers en onderwijs. Hij is redactielid van Ons Geestelijk Erf, lid van de advisory board van Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden en lid van de redactieraad van de boekenreeks van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Van 2005 tot 2014 was hij tevens redactielid van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Hij is voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Stichting Colloquium De Brabantse Stad, voorzitter van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis en lid van de adviesraad van Refo500. Hij verbleef als fellow aan het Institute for Advanced Study, Princeton (januari-juli 1995), het Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar (september 2006 - juni 2007) en het VLAC van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (januari-juni 2011). Tijdens het academiejaar 2016-2017 verbleef hij van oktober 2016 tot en met juni 2017 als Brill Fellow aan het Scaliger Instituut van de Universiteit Leiden waar hij aan zijn boek over de Calvinistische Republiek te Antwerpen (1577-1585) werkte.

 

 

Recent nieuws:

- Nieuwe publicaties:

Guido Marnef, 'Civic Religions', in: Ulinka Rublack (ed.), The Oxford Handbook of the Protestant Reformations, Oxford: Oxford UP, 2017, p. 546-564.

Guido Marnef, 'Erasmus of Rotterdam and His Influence on the Development of the Protestant Reformation in the Southern Netherlands', in: Erasmus Studies 36 (2016), p. 35-52.

Guido Marnef en Anne-Laure Van Bruaene, 'Civic religion: gemeenschap, identiteit en religieuze vernieuwing', in: Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone (eds.), Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600, Gent: Academia Press, 2016, p. 165-206. [Engelse en Franse editie van dit boek zijn in voorbereiding.]

Guido Marnef, 'Antwerpen: Jacob Propst, Wilhelm von Oranien und Philipp Marnix von St. Aldegonde', in: Michael Welker, MIchael Beintker en Albert de Lange (eds.), Europa reformata. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren, Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt, 2016, p. 25-34. (Ook beschikbaar in Engelse en Koreaanse editie)

 

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsmarkt 13
S.SJ.006
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654295
guido.marnef@uantwerpen.be