Spontaneous speech intelligibility : early cochlear implanted children versus their normally hearing peers at seven years of age

Bron
Journal of child language - ISSN 0305-0009-50:1 (2023) p. 78-103
Auteur(s)

Bernadette Timmermans, Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands.

Bron
Tijdschrift over taal. Een algemeen wetenschappelijk tijdschrift over taal, tekst en communicatie - ISSN 2593-8347-60 (2022) p. 1-3
Auteur(s)

Miet Ooms, Tot in de puntjes ... Praktische leestekengids

Bron
Tijdschrift over taal. Een algemeen wetenschappelijk tijdschrift over taal, tekst en communicatie - ISSN 2593-8347-60 (2022) p. 1-3
Auteur(s)

Stem-, Spraak- en Taalpathologie - Special issue ter ere van het emeritaat van professor Steven Gillis

Bron
Groningen, University of Groningen Press, 2022,249 p.
Auteur(s)

Special issue on the occasion of the emeritate of professor Steven Gillis: Introduction

Bron
Stem-, spraak- en taalpathologie - ISSN 0924-7025-27 (2022) p. i-iii
Auteur(s)