Hanne Lamberts-Van Assche is doctoraatsstudent aan de onderzoeksgroep Environmental Economics. Tijdens haar doctoraat analyseert ze de economische haalbaarheid en de milieu-impact van een nieuwe technologie die CO2 opvangt en omzet in waardevolle producten. CO2 hoeft zo niet langer enkel een afvalstof te zijn, maar kan ook ingezet worden als nuttige grondstof. Deze Carbon Capture & Utilization (CCU) technologie kampt nog met heel wat onzekerheden. Reële optie analyse wordt toegepast om die onzekerheden mee te nemen in de investeringsbeslissing voor CCU, in de cement industrie.