Hannes Svardal

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

Expertise

  • Analyse van de sequencinggegevens van het hele genoom.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.