Onderzoeksgroep

De internationale handel en de economische ontwikkeling in de Oostenrijkse Nederlanden, 1760-1790. 01/07/2008 - 31/12/2012

Abstract

Met deze onderzoeksaanvraag streven we ernaar de impact te bestuderen van de internationale handel op de economische ontwikkeling van de Oostenrijkse Nederlanden in de achttiende eeuw. Dankzij een systematische verwerking van de douanestatistieken (Raad van Financiën) wordt een omvattende studie van internationale handel en internationale handelspolitiek mogelijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstelling van een "BEL-20 index" van alle beursgenoteerde aandelen op de Beurs van Brussel in de periode 1832-2005. Vergelijking met het rendement van de Belgische banksector, met de risicovrije rente, met de all share index en andere portefeuilles. 01/10/2006 - 31/12/2008

Abstract

Het project heeft een praktische finaliteit en beoogt het opstellen van een "BEL-20 index" (zowel koers- als totale returnindex) voor de periode 1832-2005 voor de Beurs van Brussel. Deze indexen zullen worden vergeleken met de rendementen van de risicovrije activa, met die van de banksector, de all share index en andere portefeuilles van de Beurs van Brussel voor dezelfde periode, Aldus komt een referentiemaatstaf beschikbaar voor een historisch vrij lange periode.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De vergeten beurzen van België: een beeld op het beurswezen in de lange 19de eeuw over de grenzen van Antwerpen en Brussel heen. 01/10/2003 - 30/09/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De vergeten beurzen van België: een beeld op het beurswezen in de lange 19de eeuw over de grenzen van Antwerpen en Brussel heen. 01/10/2001 - 30/09/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Historisch overzicht van het Vlaams Economisch Verbond 01/05/2000 - 30/09/2000

    Abstract

    Het Vlaams Economisch Verbond, de representatieve interprofesionele wergeversorganisatie in Vlaaderen, overstpant in 2001 75 jaar emancipatiegeschiedenis van Vlaanderen. De geschiedenis van deze in 1926 op initiatief van de industrieel Lieven Gevaert opgerichte organisatie is nauw verbonden met het sociaal-economisch réveil van Vlaanderen. De bedoeling vanhet onderzoeksproject bestat erin na te gaan hoe ehet VEV in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, in wisselwerking met het economische, sociale, culturele en maatschappelijk landschap , is uitgegreoid tot een efficiënte en officieel erkende Vlaamse sociale partner. De aandacht zal daarbij onder meer uitgaan naar: har sleutelrol bij de regionalisering van het economisch beleid; haar strijd voor de vernederalndsiong van het bedrijfsleven; haar strategische rol bij de verschillende staatshervormingen; de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de Vlaamse ondernemingen in het sociaal-economisch overleg; de uitbouw van de VEV-organisatie, de VEV-groep en de VEV-communicatiekanalen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen//..(voortzetting P105/CBG/11) 01/01/1999 - 31/12/2002

     Abstract

     - Inleidende studie van de verschillende economische sectoren //..- Registratie en inventarisatie van bedrijfsarchieven , die bij de bedrijven zelf en in de openbare depots worden bewaard.//..- Sociale aspecten van de verschillende bedrijfstakken te Antwerpen

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Catalogisering en digitalisering van het Archief van de Beurs van Brussel 01/01/1998 - 31/12/2001

      Abstract

      Het project beoogt het catalogiseren van de bedrijfsspecifieke informatie en het digitaliseren van de prijsinformatie die vervat zit in het Archief van de Beurs van Brussel. Aansluitend zal empirisch (financieel) onderzoek en historisch onderzoek worden opgestart vertrekkend van deze databank.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen. De maritieme sector en zijn hulpbedrijven. 01/11/1994 - 30/11/1996

       Abstract

       -Inleidende studie over de maritieme sector en zijn hulpbedrijven in de 19de - 20ste eeuw; -Registratie en inventarisatie van bedrijfsarchieven in deze sector; enquete in bedrijven en openbare bewaarplaatsen.

       Onderzoeker(s)

       • Promotor: Devos Greta
       • Co-promotor: Baetens Roland
       • Co-promotor: Claessens Evrard
       • Co-promotor: De Smedt Helma
       • Co-promotor: Thijs Alfons

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen 01/01/1994 - 31/12/1998

        Abstract

        -Inleidende studie van de verschillende economische sectoren -Registratie en inventarisatie van bedrijfsarchieven , die bij de bedrijven zelf en in de openbare depots worden bewaard.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject