Onderzoeksgroep

Expertise

Technische aspecten van informatica systemen.

Modulaire en evolueerbare documentbeheersystemen gebaseerd op normalized systems theorie: onderzoek gebaseerd op gevalstudies en pilootapplicaties. 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het project richt zich op het ontwikkelen van een alternatief voor het achterhaald paradigma van documentbeheer dat vandaag de dag ingeburgerd is. In recent onderzoek werd er een innovatieve modulaire benadering gedefinieerd voor het ontwerp van inhoud-agnostische en evolueerbare documenten. Deze nieuwe benadering beschouwt documenten als multidimensionale en continu veranderende entiteiten in tegenstelling tot louter statische voorstellingen van hun fysieke kopieën. De benadering is gebaseerd op theoretische inzichten van modulariteit en Normalized Systems (NS) theorie. In dit project wordt op basis van gevalstudies de markt voor evolueerbare documenten duidelijk afgelijnd. Bovendien worden er pilootapplicaties ontwikkeld in samenwerking met bedrijven om de obstakels, vereisten, voordelen en economische motivatie voor evolueerbare documentensystemen te bepalen. Op basis van deze eindresultaten zullen er commerciële producten worden ontwikkeld in vervolgproject(en).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Evolueerbaarheid in bedrijven: een geïntegreerde aanpak op basis van fundamentele engineeringconcepten. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Hedendaagse organisaties worden geconfronteerd met een zeer competitieve omgeving, gekenmerkt door steeds snellere veranderingen en stijgende complexiteit. De huidige methodologieën voor de ontwikkeling van ondersteunende informatiesystemen schieten duidelijk tekort om deze "changing complexity" aan te pakken. De theorie omtrent Normalized Systems (NS) legt een raamwerk voor dat verklaart waarom de huidige modulaire structuren binnen informatiesystemen slechts een zeer beperkte evolueerbaarheid kennen en hoe men deze beperkingen kan wegnemen. De strategische doelstelling van dit project bestaat er dan uit om te onderzoeken in welke mate "evolueerbare modulariteit" als een theoretisch raamwerk kan toegepast worden op het bedrijfskundige niveau van bedrijfsprocessen en enterprise architecturen en de ondersteunende informatiesystemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Interactief toetsen, virtuele practica en oefenzittingen op basis van Web-technologie; //..Id.- tweede fase B.Vl. Reg. 28,//..04,98: B.S. 28.05.98) 01/01/1998 - 31/10/1999

Abstract

Het project onderzoekt de toepassing en ontwikkeling van interactieve toetsen, scenario gebaseerde practica, en oefenzittingen, op basis van informatie- en communicatietechnologie. De ontwikkeling gebeurt op basis Internet-technologie in het algemeen en Java als programmeertaal in het bijzonder

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject