Herwig Verschueren

Herwig Verschueren

Contact

Stadscampus
Tel.
032655837
Venusstraat 23
2000 Antwerpen, BEL

Herwig Verschueren is gewoon hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij van 1992 tot 2004 ambtenaar bij de Europese Commissie, meer bepaald op het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken, het laatst als adjunct diensthoofd op de afdeling “Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”.

Hij is lid van de onderzoeksgroep “Overheid en Recht”. Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op de rechtspositie van migrerende werknemers m.b.t. het arbeids- en het socialezekerheidsrecht.  Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over het Europees sociaal recht, meer bepaald over de rechten van migrerende personen, en over de rechtspositie van vreemdelingen in het algemeen (zie lijst onder "Publicaties"). Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht.

mobiele telefoon: 0477/293032