Hilde Bastiaens

Hilde Bastiaens

Contact

Tel.
+3232651825
Doornstraat 331
2610 Wilrijk, BEL
Hilde Bastiaens is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze is voorzitter van de expertgroep kwalitatief onderzoek in de gezondheidzorg Antwerpen (QUALUA). Haar onderzoek is voornamelijk gericht op implementatie-onderzoek in de eerste lijn, zowel in HIC (High Income-landen) als in LMIC (Lage- en Midden-Inkomenslanden) met de focus op persoonsgerichte zorg, connected health, preventie van chronische ziekten en gezonde leefstijl. Naast haar academische taken, werkt ze als huisarts in Antwerpen en als consultatiebureau arts Opgroeien.