Hilde Bastiaens

Hilde Bastiaens

Contact

Tel.
032651825
Doornstraat 331
2610 Wilrijk, BEL

Hilde Bastiaens is eerstelijns clinicus en onderzoeker en hoofddocent in de vakgroep Eerstelijns- en  Interdisciplinaire zorg van de Universiteit Antwerpen. Ze is voorzitter van de expertgroep kwalitatief onderzoek in de gezondheidzorg Antwerpen  (QUALUA) en coördineert momenteel het Horizon 2020-project SPICES (Scaling-up Packages of Interventions for Cardiovascular disease prevention in selected sites in Europe and Sub-Saharan Africa).

 

Haar onderzoek is voornamelijk gericht op implementatie-onderzoek in de eerste lijn, zowel in HIC (High Income-landen) als in LMIC (Lage- en Midden-Inkomenslanden). De onderzoeksdomeinen waar ze zich op richt zijn: persoonsgerichte zorg, connected health, preventie van chronische ziekten, verandering van gezondheidsgedrag en de relatie tussen de natuurlijke leefomgeving en (mentale) gezondheid(szorg). Op methodologisch vlak ligt haar interesse en expertise voornamelijk in kwalitatief onderzoek. Onderzoeksactiviteiten richten zich zowel op lokale (Antwerpen-België) en internationale settings (Sub-Sahara Afrika). Deze laatste worden uitgevoerd in samenwerking met het Global Health Institute van de universiteit. Ze begeleidt masterproeven in de BaMa Geneeskunde, de ManaMa’s Huisartsgeneeskunde en  jeugdgezondheid en ze is momenteel promotor van 5 internationale doctorale proefschriften.

 

Naast haar academische taken, werkt ze als huisarts in Antwerpen en als consultatiebureau arts bij Kind en Gezin.