Ilse Loots

Hoogleraar

Foto ID

Statuut & functies

Mandaten
  • decaan
Zelfstandig academisch pers.
  • hoogleraar

Interne mandaten

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Stadscampus
Sint - Jacobstraat 2 - 4
S.M.143
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655267
Fax 032655793
ilse.loots@uantwerpen.be