Ilse Loots

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering (CRESC)

Expertise

  • Wetenschappelijk onderzoek en advies over sociale vraagstukken achter milieuproblemen en milieubeleid, transities voor een duurzame ontwikkeling.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.