Onderzoeksgroep

Spider Models Research. Onderzoek naar de diversiteit van de professionaliseringsgraad van interieurarchitectuur in diverse landen (WP 5-7). 01/03/2023 - 20/12/2023

Abstract

Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de European Council of Interior Architects ECIA, onderzoekt de verschillen in professionaliseringsgraad tussen Europese landen. Ten tweede wordt onderzocht welke kennis professionele organisaties in Europa nodig hebben om de discipline verder te professionaliseren. Daarvoor onderzoekt het hoe de discipline in de verschillende Europese landen wordt gereguleerd door drie componenten, onderwijs, beroepsorganisaties en door de wet. Dit onderzoek is een deelproject van het Europees gefinancierde ECIA-BCSP project: Building on connections for a stronger profession.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Spider Models Research. Onderzoek naar de diversiteit van de professionaliseringsgraad van interieurarchitectuur in diverse landen (WP 1-4). 01/09/2022 - 30/06/2023

Abstract

Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de European Council of Interior Architects ECIA, onderzoekt de verschillen in professionaliseringsgraad tussen Europese landen. Ten tweede wordt onderzocht welke kennis professionele organisaties in Europa nodig hebben om de discipline verder te professionaliseren. Daarvoor onderzoekt het hoe de discipline in de verschillende Europese landen wordt gereguleerd door drie componenten, onderwijs, beroepsorganisaties en door de wet. Dit onderzoek is een deelproject van het Europees gefinancierde ECIA-BCSP project: Building on connections for a stronger profession.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Testen van een onderzoeksopzet en schrijven van een verslag. 01/11/2020 - 01/10/2021

Abstract

Dit vooronderzoek richt zich op de regulering van het beroep van interieurarchitect in Europa - regulering door opleiding, door de wet en door nationale beroepsorganisaties. Het is uitgevoerd in opdracht van ECIA, de Europese koepelorganisatie van nationale beroepsorganisaties voor interieurarchitectuur. Het doel van deze korte termijn studie is het ontwikkelen van een onderzoeksmethodologie - door het bestuderen van de situatie in drie lidstaten (Frankrijk, Noorwegen en Duitsland) - die kan worden toegepast in een vervolgstudie over het professionaliseringsproces van alle ECIA lidstaten. De studie bestaat uit drie fasen: (1) een beschrijvende studie, (2) een normatieve studie en (3) het schrijven van het eindrapport en aanbevelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De betekenis en impact van het concept maatschappelijk bewustzijn op het ontwerpproces van het interieur en de rol van de interieurarchitect 01/07/2020 - 31/12/2021

Abstract

In een complexe maatschappij geconfronteerd met vele uitdagingen (bv. sociale cohesie, multiculturalisme, armoede, duurzaamheid en migratie), wordt het maatschappelijk bewustzijn een belangrijke competentie voor ontwerpers in het algemeen en voor interieurarchitecten in het bijzonder. Uitgedaagd door deze problemen in combinatie met de evoluties binnen de ruimere gedragswetenschappen, ontwikkelt zich binnen de interieurdiscipline een groeiende aandacht voor het interieur als 'sociale/gedeelde ruimte' en voor de 'ethische positie' van de interieurarchitect. Beide concepten zijn duidelijk gerelateerd aan het concept van maatschappelijk bewustzijn. De centrale vraagstelling voor dit STIM onderzoeksvoorstel is drievoudig: nagaan in de discipline van interieurarchitectuur (i) wat de alternatieve betekenissen zijn van het concept societal awareness, (ii) wat de gevolgen zijn voor het ontwerpproces, en (iii) wat de vereiste competenties van de toekomstige interieur architect zijn om een maatschappelijk verantwoord ontwerpproces toe te passen? De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op een exploratieve benadering in lijn met de hoofdkenmerken van kwalitatief onderzoek. Vier complementaire onderzoekstechnieken worden toegepast: (i) een gerichte exploratieve literatuurstudie, (ii) een case-study onderzoek over een professionele ontwerppraktijk, (iii) een case-study over een academische ontwerppraktijk en (iv) een tiental half-gestructureerde interviews met experten uit het academische en professionele veld. Dit STIM onderzoeksvoorstel is in overeenstemming met de algemene onderzoekvisie van de onderzoeksgroep Henry van de Velde (HvdV, Faculteit Ontwerpwetenschappen). Het is nauw verwant met de reeds gelanceerde onderzoeksinitiatieven van Nathalie Vallet, Inge Somers en Michelle Bylemans, maar ook met het onderzoek dat de laatste vijf jaar werd gevoerd binnen verschillende interieur ontwerpstudio's in FOW (nexus onderwijs-onderzoek). Dit STIM onderzoeksvoorstel is tot slot ook in overeenstemming met de onderzoeksprioriteiten van de Universiteit Antwerpen, met name de focus op de metropool en het sociaal-economische beleid en organisatie. De output van dit STIM project bestaat uit een paper voor het IDEC congres (2021), 2 discussie memo's, 1 artikel voor een peer-reviewed tijdschrift in de discipline van interieurarchitectuur en een input voor een FOW onderzoeksvoorstel Aspirant Fundamenteel Onderzoek (2022).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject