Ingrid Goesaert

Stafmedewerker-jurist

Foto ID

Over Ingrid Goesaert

Verbonden aan de Universiteit Antwerpen - Faculteit Rechten sinds 2007, na meer dan 20 jaar professionele ervaring in de maritieme sector (Suiker Export - Groep Baron Kronacker, Ahlers, DEME).

 

Opleiding:

Licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen)

Licentiaat in de Handels- & Consulaire wetenschappen, oriëntatie Internationale Betrekkingen (Lessius, Antwerpen)

Certificate in Ship Management, residential course, management level (AP MØller Centre, Churchill College, Cambridge, UK)

 

Taken als stafmedewerker-jurist:

- adviseur Dagelijks Bestuur en Uitgebreid Dagelijks Bestuur Faculteit Rechten

- adviseur Opleidingscommissie Veiligheidswetenschappen

- opvolgen van het onderwijs- en examenreglement alsook van decretale en andere regelgeving op het vlak van studievoortgang, leerkrediet en aanverwante onderwijsrechtelijke materies

- voorbereiden/behandelen van dossiers inzake vrijstellingen (= EVK, Eerder Verworven Kwalificaties), (gedeeltelijke) gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse rechtendiploma's, toelating tot bijzondere inschrijving (verkorte bachelor, examencontract, creditcontract, ...) (*)

- voorbereiden/behandelen van verzoeken inzake toelating tot inschrijving onder studievoortgangbewaking en/of ondanks onvoldoende leerkrediet (*)

- secretaris Selectiecommissies Academisch Personeel

- secretaris FacultaireEvaluatieCommissie (FEC) Academisch Personeel

- secretaris Fraude- en plagiaatcommissies (*)

- secretaris Examencommissies in bijzondere zitting (*)

- verlenen van diverse interne juridische adviezen in het kader van het facultaire beleid

(*) inclusief opvolging gebeurlijk aansluitende juridische procedure

 

Taken m.b.t. studietrajectmanagement:

- concipiëren en formuleren van beleidsvoorstellen ter goedkeuring en/of ter ondersteuning van het facultaire beleid met het oog op professionele besluitvorming en realisatie van beleidsdoelstellingen op het vlak van onderwijsbeleid en -administratie

- adviesverlening inzake vrijstellingen, (gedeeltelijke) equivalentie van buitenlandse rechtendiploma's, toelating tot bijzondere inschrijving en toelating tot inschrijving onder studievoortgangbewaking en/of ondanks onvoldoende leerkrediet (**)

- lid met raadgevende stem Facultaire Reflectiegroep Onderwijs

- lid met raadgevende stem Facultaire CIKO-Raad (Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg Onderwijs)

- lid met raadgevende stem Commissie Internationale Studentenmobiliteit

- lid met raadgevende stem Examencommissies (alle opleidingen Faculteit Rechten, incl. Veiligheidswetenschappen)

- EVC-begeleider op facultair niveau (EVC = Eerder Verworven Competenties)

- ondersteunend lid Begeleidingscommissie Onderwijsvisitatie

- lid Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding (universiteitsbreed)

- analyse van individuele studieresultaten

- adviesverlening bij keuzemomenten in de loop van of na afloop van de rechtenstudies (zoals vb masterkeuzes)

(**) contactpersoon voor verzoeken aan Uitgebreid Dagelijks Bestuur

 

 

Contact

Stadscampus
Venusstraat 23
S.V.011
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655087
ingrid.goesaert@uantwerpen.be