Ivan Nijs

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Impact van klimaatverandering op planten en ecosystemen, in het bijzonder de invloed van klimaatextremen zoals droogte en hitte. Rol van biologische diversiteit in ecosystemen. Biologische invasies door niet-inheemse planten. Welke ecosystemen: graslanden, toendra.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.