Onderzoeksgroep

Expertise

Expert Europees economisch recht, met name inzake technologieregulering, mededingingsrecht, staatssteun, de interne markt en Europees handelsbeleid.

AI regulering voor digitale marktplaatsen (AIRDM) 01/08/2023 - 31/07/2024

Abstract

Artificiële intelligentie speelt een groeiende rol in het bepalen van zoekresultaten en rankings op de digitale marktplaats. Dit project onderzoekt drie toezichtmodellen om grotere transparantie te creëren over het gebruik van AI taalmodellen voor online marktplaatsen. Deze omvatten (i) een top-down model met overheidstoegang tot zoekalgoritmes, (ii) een bottom-up model met zelfregulering door de bedrijven via richtsnoeren en ethische principes, en (iii) een (tussenliggend) audit model waarbij de overheid algoritmes test via counterfactuals. Het verwachte resultaat is een beleidsadvies op EU-niveau over een vorm van toezicht dat helpt om consumentenrechten te beschermen. Dit is een ambitieuze doelstelling, in het licht van het gebrek aan regelgeving in dit domein en de verschillende voorstellen die op dit moment op EU-niveau worden besproken, waaronder de Artificial Intelligence Act en de Data Act. Het beleidsadvies kan daardoor bijdragen aan lopende wetgevende initiatieven en zorgen voor het creëren van een overkoepelend toezichtmechanisme. Dit project zal direct bijdragen aan de veilige "toepassing van AI in de EU", een economische beleidsdoelstelling van de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het beheersen van de ecosysteem-macht van platformen met behulp van contractenrecht en mededingingsrecht. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Online platformen hebben de efficiëntie van contractketens verhoogd door de transactiekosten te verminderen en markttoegangbarrières te verlagen. Hiermee zou de platformeconomie aanzienlijke positieve welvaartseffecten kunnen hebben voor alle actoren in contractketens. De kracht van platformen ligt in hun drievoudige rol als (i) poortwachter voor het platform, (ii) wetgever van relaties binnen het platform-ecosysteem en (iii) actor met functionaliteiten binnen het platform. Er zijn echter aanwijzingen van negatieve welvaartseffecten bij handelaars, dienstverleners (zoals platformwerkers) en consumenten. Deze problemen lijken vooral veroorzaakt te worden doordat de platformkracht vaak resulteert in excessieve macht binnen het ecosysteem. Dit onderzoek beoogt om tot een mechanisme te komen dat toelaat om deze macht in te perken, zonder de platformsterktes -en dus ook mogelijk positieve welvaartseffecten- te verliezen. Huidige oplossingen voor dit probleem negeren de evolutie van tweepartijenovereenkomst naar ecosysteemovereenkomst en van absolute marktmacht naar relatieve ecosysteem-macht. Wetgeving en literatuur negeren daarbij in het bijzonder de rol van het platform als ecosysteem-wetgever en de interactie van deze rol met de andere rollen. Dit project, daarentegen, integreert de drie aspecten van platformmacht in één juridisch model gebaseerd op het ecosysteem en pakt de problemen holistisch aan door contractrechtelijke en mededingingsrechtelijke oplossingen te combineren

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het temmen van ecosysteem-macht van platformen met behulp van contractenrecht en mededingingsrecht. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Online platformen hebben de efficiëntie van contractketens verhoogd door de transactiekosten te verminderen en markttoegangbarrières te verlagen. Hiermee zou de platformeconomie aanzienlijke positieve welvaartseffecten kunnen hebben voor alle actoren in contractketens. De kracht van platformen ligt in hun drievoudige rol als (i) poortwachter voor het platform, (ii) wetgever van relaties binnen het platform-ecosysteem en (iii) actor met functionaliteiten binnen het platform. Er zijn echter aanwijzingen van negatieve welvaartseffecten bij handelaars, dienstverleners (zoals gig werkers) en consumenten. Deze problemen lijken vooral veroorzaakt te worden doordat de platformkracht vaak resulteert in excessieve macht binnen het ecosysteem. Dit onderzoek beoogt om tot een mechanisme te komen dat toelaat om deze macht in te perken, zonder de platformsterktes -en dus ook mogelijk positieve welvaartseffecten- te verliezen. Huidige oplossingen voor dit probleem negeren de evolutie van tweepartijenovereenkomst naar ecosysteemovereenkomstenketens en van absolute marktmacht naar relatieve ecosysteem-macht. Wetgeving en literatuur negeren daarbij in het bijzonder de rol van het platform als ecosysteem-wetgever en de interactie van deze rol met de andere rollen. Dit project, daarentegen, integreert de drie aspecten van platformmacht in één juridisch model gebaseerd op het ecosysteem en pakt de problemen holistisch aan door contractrechtelijke en mededingingsrechtelijke oplossingen te combineren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject