Onderzoeksgroep

Beleidsinformatica (MIS)

Expertise

Ontwikkeling informatiesystemen.

Modulaire en evolueerbare documentbeheersystemen gebaseerd op normalized systems theorie: onderzoek gebaseerd op gevalstudies en pilootapplicaties. 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het project richt zich op het ontwikkelen van een alternatief voor het achterhaald paradigma van documentbeheer dat vandaag de dag ingeburgerd is. In recent onderzoek werd er een innovatieve modulaire benadering gedefinieerd voor het ontwerp van inhoud-agnostische en evolueerbare documenten. Deze nieuwe benadering beschouwt documenten als multidimensionale en continu veranderende entiteiten in tegenstelling tot louter statische voorstellingen van hun fysieke kopieën. De benadering is gebaseerd op theoretische inzichten van modulariteit en Normalized Systems (NS) theorie. In dit project wordt op basis van gevalstudies de markt voor evolueerbare documenten duidelijk afgelijnd. Bovendien worden er pilootapplicaties ontwikkeld in samenwerking met bedrijven om de obstakels, vereisten, voordelen en economische motivatie voor evolueerbare documentensystemen te bepalen. Op basis van deze eindresultaten zullen er commerciële producten worden ontwikkeld in vervolgproject(en).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Constructie van een ontologie en robuuste technieken voor timetabling-problemen. 01/06/2002 - 30/09/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

RAFO-PEP: "Dipartimento di Knowledge Management e Communicazione (DKMC) per l'evoluzione organizzativa nella Sanità" (MURST). 01/03/2002 - 31/12/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)