Onderzoeksgroep

Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen (EMIB)

Expertise

Techno-economische assessments en life cycle cost analyse (LCCA) van gebouwen en infrastructuur, met een speciale focus op nieuwe en duurzame bouw- en energietechnieken.

B.CLIC - Levenscycluskosten van gebouwenbeheersystemen. Naar een beter inzicht in de levenscycluskosten en energiebesparingen door gebouwbeheers- en controlesystemen. 01/09/2022 - 31/08/2024

Abstract

Het doel van dit project is te werken aan de oplevering van twee valoriseerbare componenten: de beoordelingsmethodologie voor BACS-ontwerp en de onderliggende databank die energieprestatiegegevens, economische en technische BACS-informatie bevat. In het B.CLIConderzoeksproject zullen de eerste belangrijke stappen gezet worden naar een verkoopbaar product. Het onderzoeksteam voorziet vier hoofdroutes naar valorisatie: vervolgonderzoek via bilaterale O&O met de industrie, consultancy, een beslissingsondersteunend instrument en het aanleggen van een wetenschappelijke databank.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject