Keep calm and obey the watchdog? Public authority supervision on influencer market practices in Belgium

Bron
Social Media Influencers and the #Law / Kerckaert, J. [edit]; et al. [edit]-p. 87-128
Auteur(s)

Towards a new balance between private and public enforcement in EU consumer law

Bron
Revue européenne de droit privé - ISSN 0928-9801-32:1 (2024) p. 41-80

J. Werbrouck, Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht – Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen, in Financial Law Institute Series

Bron
Tijdschrift voor privaatrecht - ISSN 0082-4313-60 (2023) p. 1099-1100
Auteur(s)

Consumer protection by the ECJ in unit-linked group contracts : on transparency, liability and nullity under the UCPD

Bron
Revue européenne de droit privé - ISSN 1875-8371-31:5 (2023) p. 933-953
Auteur(s)

Art. XV.1-XV.10/5 WER

Bron
Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Steennot, R. [edit]; et al. [edit]-p. 221-328
Auteur(s)