Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn belangrijkste academische expertise ligt in bio-statistische ondersteuning, het ontwerpen en implementeren van (klinische) epidemiologische studieontwerpen en het uitvoeren van klinische studies (fase 1-2-3). (Ontwikkeling van) moleculaire tools zijn verwerkt in de meeste van onze onderzoeken. Naast malaria-gerelateerd onderzoek (belangrijkste expertise), heb ik onderzoekslijnen opgezet voor NCD's, diagnose en behandeling van baarmoederhalskanker, vaccinontwikkeling, infectiepreventie en controle (IPC), enz. met collega's met complementaire expertise. Lopende samenwerkingen in DRCongo (ebolavaccin), Tanzania, Burundi, Oeganda, Peru, Ethiopië, ... Ik beschouw gezondheid en onderwijs als twee van de belangrijkste peilers van ontwikkeling en heb het voorrecht om als onderzoeker te werken op de interface van deze twee domeinen. Door academische activiteiten uit te voeren met collega's van en in LMIC's ontstaat een nieuwe generatie academici. Ze leiden de volgende generaties afgestudeerden en professoren op. Bovendien kunnen ze lokaal aangepaste oplossingen bedenken, of een goed deskundig advies geven aan hun beleidsmakers, rekening houdend met hun lokale behoeften en belangen. Het biedt ook een krachtig academisch netwerk. Maatschappelijke relevantie en lokale inbedding zijn importactiva en academische initiatieven moeten vraag en behoefte zijn. Pre-academische ervaring: vijftien jaar operationele ervaring in humanitaire hulp en emergency prepraredness (o.a; uitbraak preventie, investigatie en controle o.a. Cholera, mazelen, shigellose, meningitis, malnutritie, ...)

Severe malaria behandeling met artesunaat zetpillen en Artemisinine combinatie behandeling (in afgelegen gebieden) (SEMA ReACT). 01/04/2023 - 31/03/2027

Abstract

Jaarlijks sterven in Afrika bijna 500.000 kinderen onder de 5 jaar aan malaria. Tijdige toegang tot effectieve antimalariatherapieën is levensreddend, aangezien behandeling met pre-referral rectaal artesunaat (RAS), gevolgd door injecteerbaar artesunaat en 3 dagen behandeling met ACT's leidt tot een waargenomen vermindering van 96% in mortaliteit. Hoewel RAS al jaren wordt aanbevolen door de WGO, is het gebruik van RAS zeer beperkt. Het paradigma van volledige behandeling is niet altijd haalbaar wanneer de toegang totde eerstelijnsgezondheidszorg beperkt is door gebrek aan vervoer, niet-beschikbaarheid van diensten en kosten. De beschikbaarheid van RAS is onlangs verbroken omdat resultaten in deze contexten onvolledig zijn, waardoor de ontwikkeling van aanbevelingen voor beste praktijken een uitdaging wordt. Vandaar de relevantie van het voorgestelde onderzoek. Het voorgestelde project is een observationele, niet-inferioriteitsstudie in Zambia en DRC. Community Health Care Workers zullen patiënten met (ernstige) malaria identificeren/diagnosticeren, behandelen en opvolgen als onderdeel van geïntegreerd community case management. We zullen de werkzaamheid van een behandelingsregime bestaande uit pre-referral RAS, daarna post-referral injecteerbaar artesunaat, gevolgd door drie dagen ACT vergelijken met een regime bestaande uit alleen RAS gevolgd door drie dagen ACT in afgelegen gebieden. We zullen het herhalingspercentage tussen de twee regimes vergelijken op dag 28, het aantal geredde levens, het risico op het genereren van resistentie tegen geneesmiddelen. We zullen operationele en institutionele facilitators en belemmeringen bij alle belanghebbenden (patiënten, zorgverleners, zorgverleners, regelgevers, malaria-experts) beoordelen en verminderen en duurzaam beleid aanbevelen voor deze afgelegen context. De resultaten zullen de beleidsontwikkeling en -implementatie ondersteunen. Het voorgestelde consortium brengt vitale ervaring samen in de uitrol en inzet van rectumartesunaat, studieontwerp en -uitvoering, sociale wetenschappen, gegevensverzameling en -beheer, betrokkenheid van belanghebbenden en vertaling van onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vermindering van onchocerciasis-geassocieerde morbiditeit bij kinderen. 01/11/2022 - 14/11/2025

Abstract

Onchocerciasis, veroorzaakt door de worm Onchocerca volvulus, is nog steeds endemisch in Kameroen ondanks jaren gemeenschapsgerichte behandeling met ivermectine (CDTI). Suboptimale, en enkel jaarlijkse CDTI veroorzaakte een hoge prevalentie van onchocerciasis-geassocieerde huid-, oog- en neurologische ziekten. Kinderen die met O. volvulus geïnfecteerd zijn op de leeftijd van 5-12 jaar, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van onchocerciasis-geassocieerde epilepsie (OAE). Daarenboven, veroorzaakt onchocerciasis tijdens de zwangerschap "parasiet tolerantie" bij de pasgeborene en het risico dat het kind een O. volvulus-infectie ontwikkelt met een hoog aantal wormen, wat kan leiden tot onchocerciasis-geassocieerde morbiditeit. Als hypothese stellen we dat onchocerciasis tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de neuro-cognitieve ontwikkeling van het kind. We zullen dit onderzoeken door borst voedende moeders te rekruteren met en zonder onchocerciasis blootstelling tijdens de zwangerschap, en door de neuro-cognitieve evolutie van hun kinderen op de leeftijd van 12 en 24 maanden te evalueren. We zullen ook een ivermectine distributiestrategie in scholen (boven de jaarlijkse CDTI) evalueren die er moet voor zorgen dat 5-12-jarigen elke zes maanden ivermectine innemen, zodat ze worm- en ziektevrij zouden zijn. Door dit project beogen we interventies te ontwikkelen om het intellectuele kapitaal van kinderen in onchocerciasis-endemische gebieden te beschermen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Versterking van de nationale inspanningen om malaria in Peru uit te bannen (CeroMalariaPeru) 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

Malaria is een van de belangrijkste infectieziekten in Peru, maar nu is er een nationaal plan voor de uitroeiing van malaria gelanceerd door de regering. Dit plan vereist op onderzoek gebaseerd bewijsmateriaal om de strategieën 'op weg' naar het malaria eliminatie scenario aan te passen. Daarom willen we onze inspanningen om relevant bewijsmateriaal te leveren voor de eliminatie van malaria in Peru voortzetten en verdiepen door het partnerschap tussen openbare universiteiten in het Amazonegebied en lokale, regionale en nationale volksgezondheidsinstellingen te bevorderen en te versterken. We willen de multidisciplinaire onderzoeks- en stimuleringsvaardigheden in deze instellingen versterken, zodat ze later kunnen bijdragen aan de goede gezondheid en het welzijn van de meest door malaria getroffen bevolkingsgroepen (inheemse bevolking en kinderen) in Peru. We zullen meerdere multidisciplinaire benaderingen beoordelen die in het malaria-eliminatieplan kunnen worden geïmplementeerd en educatieve informatie over malaria verstrekken aan de burgermaatschappij en de getroffen bevolking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ICP Connect - Masteropleiding epidemiologie 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

De Master Epidemiologie is uniek in Vlaanderen. Studenten verwerven de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om epidemiologisch onderzoek te ontwerpen en uit te voeren om de etiologie, preventie, screening, diagnose en behandeling van ziekten aan te pakken en om de gezondheid van mensen en populaties te verbeteren of te behouden. Drie gebieden van epidemiologie komen uitgebreid aan bod: infectieziekten, klinische en milieu-epidemiologie. Tijdens het eerste jaar ligt de focus op het opdoen van diepgaande kennis op het gebied van epidemiologie, statistiek en onderzoeksmethoden. Bovendien maken studenten kennis met de praktijk van epidemiologie door seminars en werkplekbezoeken bij te wonen. In het tweede jaar breiden studenten hun methodologische kennis uit in het vak Advanced Methods in Epidemiology, leren ze hoe ze theorie kunnen omzetten in praktijk in het vak Volksgezondheid, Beleid en Praktijk en richten ze zich op hun eigen onderzoek voor hun masterscriptie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject

De Biodiversiteitsnexus: transformatieve verandering voor duurzaamheid (BIONEXT) 01/09/2022 - 31/08/2026

Abstract

BIONEXT zal kennis, instrumenten en handleidingen ontwikkelen voor het integreren van aandacht voor biodiversiteit in beleid, en zal concrete opties aanreiken voor het initiëren, versnellen en opschalen van transformatieve maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn voor biodiversiteit. BIONEXT zal een innovatief Nexus Modeleer Kader ontwikkelen dat zal zorgen voor intergratie van scenarios en oplossingsrichtingen in co-productie met stakeholders. Hierbij zal aandacht zijn voor de linken tussen biodiversiteit, water, voeding, energie, transport, klimaat en gezondheid en simulatie bieden van impact van indirecte en directe factoren van invloed op biodiversiteit. Mbv een database van transformatieve case studies zal BIONEXT beleidsmakers en beslissers betrekken in het verkennen van mogelijkheden van het concept van transformatieve verandering. Plausibele toekomstscenario's en wenselijke natuur-positieve visies voor Europa en diverse rechtvaardige transitiepaden zullen worden gecreëerd in lokale workshops en focus groepen in diverse steden in Europa. Door het betrekken van verschillende stakeholders, zal de BIONEXT Pathways App ontwikkeld worden als een nieuw besluitvorming ondersteuningsinstrument, voor het formuleren van beleidsopties en het implementeren van trajecten voor de biodiversiteitsnexus. De resultaten zullen bijdragen aan kennisontwikkeling, capaciteitsopbouw en netwerking tbv IPBES, EU, beleidsmakers en het brede publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontrafelen van de bijdrage van Plasmodium vivax-metapopulatie aan de persistentie van malaria-overdracht. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Ondanks adequate dekking van malaria-interventiestrategieën in landelijke, afgelegen gebieden, zijn de eliminatie-inspanningen na enkele maanden verdwenen en blijft malaria nog bestaan. De invoer van malaria speelt mogelijk een belangrijke rol bij het in stand houden van de lokale overdracht. Vanuit een fundamenteel perspectief weerspiegelt dit scenario de theorie van de metapopulatiedynamica, waarin de onderverdelingen van de parasietpopulatie geografisch verspreid zijn, maar met een beperkte interactie tussen de componenten. Gebeurtenissen van uitsterven en herkolonisatie geven het behoud van de metapopulatie. Na een adequate interventie kan de parasietenpopulatie bijvoorbeeld afnemen, maar mensen die met geïmporteerde parasieten naar hun dorpen terugkeren, kunnen het effect terugdraaien. De huidige studie heeft tot doel de bijdrage van Plasmodium vivax-metapopulatie aan de last van resterende malaria in dorpen die stroomgebieden in het Amazonegebied delen, te bestuderen. We zullen de rol van menselijke mobiliteit in de herkolonisatie ontrafelen door epidemiologische en reisgegevens te integreren met de genetica van de parasietpopulatie. Ons project is de eerste studie die P. vivax-metapopulaties aanpakt als een belangrijke uitdaging voor eliminatie en streeft ernaar een genomics-platform te ontwikkelen dat onderscheid maakt tussen sterk verwante parasieten. De verwachte bevindingen kunnen cruciale inzichten opleveren over een beter ontwerp van interventiestrategieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Intermittente preventieve behandeling van malaria bij schoolkinderen: van onderzoek naar implementatie (Jeugdgezondheidszorg). 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Malaria blijft een belangrijk volksgezondheidsprobleem, ondanks aanzienlijke vooruitgang in het afgelopen decennium. Sleutelinterventies voor malariabestrijding zijn o.a. met insecticide behandelde netten (LLITN's), indoor residual spraying (IRS), snelle diagnose en behandeling met een effectief antimalariamiddel. Malariabestrijdingsinterventies richten zich vaak op de kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zwangeren en kinderen onder de vijf jaar of richten zich op volksgezondheid (bv. muggennetten). Malariamorbiditeit en mortaliteit bij schoolgaande kinderen is ook substantieel, met aanzienlijk levenslange gevolgen. Bovendien verhoogt de recente daling van de malaria endemiciteit het risico op malaria in schoolgaande kinderen. De 'klassieke' interventies bereiken deze leeftijdsgroep echter niet. De scholingsgraad is de afgelopen decennia in de meeste LMIC's gestegen tot meer dan 95%. Toch bestaan er geen specifieke malaria interventies bij schoolgaande kinderen. In 2012 zijn we rond dit thema onderzoek gestart in DR Congo, een hoog malaria-endemisch gebied. Intermittente preventieve behandeling bij schoolkinderen (IPTsc) bleek een effectieve, haalbare en aanvaardbare interventie is. Deze bevindingen zijn uitgebreid bevestigd door anderen. Op dit moment loopt er gelijkaardig onderzoek n in andere sociaal-culturele en epidemiologische settings i.c. in Ethiopië en Noordoost-Tanzania. Dit promotievoorstel zal de noodzakelijk extra informatie aanleveren om de verzamelde evidentie te vertalen naar beleid. Het project zal wiskundige modellen identificeren van de binnen-host dynamiek van Plasmodium falciparum gebaseerd op parasietdensiteitsprofielen van malaria behandelde patiënten, en simulaties van P.falciparum epidemiologie gefit op malariologische datasets op bevolkingsniveau. We zullen de relatieve en absolute bijdrage van schoolkinderen (6-12 jaar) op malariaoverdracht in verschillende malaria-endemische omgevingen beoordelen rekening houden met de (effectiviteit van) andere interventies. Wij stellen dat schoolgaande kinderen, die 26,8% van de bevolking vertegenwoordigen, doch meer dan 40% van malaria reservoir 'burden', een belangrijke motor zijn van malaria transmissie. Verder zullen de geselecteerde modellen de epidemiologische en economische effecten van IPTsc voorspellen, zowel op individueel als op bevolkingsniveau. De modellen bieden een uniek platform voor het voorspellen van de korte- als de langetermijneffecten van IPTsc op de morbiditeit en mortaliteit, met inbegrip van de temporele dynamiek van effecten op immuniteit en transmissie. We zullen een sensitiviteitsanalyse uitvoeren waarbij rekening wordt gehouden met therapietrouw, schoolverlaters, geneesmiddelenresistentie (i.c. impact op het niveau R0-warden). Ten slotte, zullen we het gekozen model gebruiken om robuuste kosteneffectiviteitsschattingen te verkrijgen voor IPTsc-leveringsstrategieën in verschillende eco-epidemiologische settings. We zullen IPTsc naast andere gezondheidsinterventies rangschikken en hun impact ervan bepalen om verschillende 'Sustainable Development Goals' te bereiken. Tegelijkertijd zal dit PhD-programma worden betrokken bij 4 case studies (Ethiopië, Tanzania, DR Congo en Burkina Faso) waarin mogelijke institutionele implementatiemodellen worden bekeken. Deze analyse van het gezondheids- eb onderwijssysteem is belangrijk. Veel 'evidence based' beleidsbeslissingen hebben een suboptimale dekking of worden niet geïmplementeerd omdat het niet duidelijk is welk departement of controleprogramma deze aanvullende interventie moet dragen en de logistiek, rapportage, trainingsprogramma's op zich neemt. We zullen hierin ook aftasten hoe IPTsc een aanzet zou kunnen zijn om een uitgebreid (geïnstitutionaliseerde) jeugdgezondheidsprogramma uit te bouwen (met bv. vaccinatie activiteiten, orale gezondheid, oogtesten, gezondheidseducatie, enz...).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het tot een licentiestatus brengen van een profylactisch ebolavaccin (EBOVAC3). 01/06/2018 - 30/09/2024

Abstract

Het algemene doel van EBOVAC3 is het ondersteunen van een essentieel onderdeel van de resterende klinische en productie-activiteiten vereist voor licentieverlening in de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) van een kandidaat heterologe prime-boost profylactisch vaccinregime tegen de ziekte van het ebolavirus.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van moleculaire point-of-care Xpert® Xpress SARS-CoV-2-detectie in settings met beperkte middelen (EXPERT-CoV2). 01/07/2021 - 30/06/2023

Abstract

Achtergrond. Snelle diagnostische tests van personen die besmet zijn met het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is het cornest om vroegtijdige opsporing van gevallen, tracering van contacten en isolatie uit te voeren als onderdeel van de beheersing en de controle van de verspreiding van het dodelijke virus. De huidige diagnostische strategie die wordt aanbevolen om COVID-19-verdachten te identificeren is het opsporen van de aanwezigheid van viraal RNA voor SARS-CoV-2 in luchtwegmonsters met behulp van moleculaire tests zoals SARS-CoV-2-specifieke realtime polymerasekettingreactie (RT-PCR). In veel landen waar de middelen beperkt zijn, zijn de diagnosefaciliteiten echter beperkt en is de toegang tot moleculaire tests (RT-PCR) een uitdaging. Dergelijke tests worden gewoonlijk uitgevoerd in gecentraliseerde laboratoria die ook te kampen hebben met een acuut tekort aan gekwalificeerd laboratoriumpersoneel, een onbetrouwbaar en zwak transportnetwerk voor patiënten en specimens, en inefficiënte systemen voor het afleveren van resultaten. De recente ontwikkeling van de Gene Expert moleculaire Point-of-Care (POC) (Xpert Xpress SARS-CoV-2-test , Cepheid) voor SARS-CoV-2-tests in de kliniek met resultaten die binnen enkele uren na de monsterafname worden afgeleverd, is van vitaal belang geweest om de omlooptijd (TAT) op te lossen. De test is een geautomatiseerde POC voor de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2 in nasofarynxswab, neusspoeling of aspiraatmonsters van verdachte patiënten. GeneXpert wordt op grote schaal uitgerold binnen nationale tuberculose- (TB) en HIV-programma's over het hele continent. De evaluatie van de diagnostische nauwkeurigheid van de onlangs geïntroduceerde Gene Expert moleculaire POC SARS-CoV-2-tests en de haalbaarheid van de integratie daarvan in het TB/HIV-programma zijn echter niet geëvalueerd in omgevingen waar de middelen beperkt zijn. Verwacht wordt dat de aanwezigheid van het Gene Expert-platform en de invoering van SARS-CoV-2-detectie zullen zorgen voor de tijdige opsporing van COVID-19-gevallen, dodelijke slachtoffers zullen voorkomen, de beheersing van de ziekte zullen vergemakkelijken en de belasting van de nationale referentielaboratoria zullen verminderen. Doel van de studie. Deze studie heeft tot doel de diagnostische nauwkeurigheid en doeltreffendheid van POC VL te evalueren bij het verbeteren van de beschikbaarheid van SARS-CoV-2 detectie voor het beheer van COVID-19 patiënten in gedecentraliseerde gezondheidsfaciliteiten in een resource-arresteerde omgeving in Afrika. Bovendien zullen we genomics-surveillance van SARS-CoV-2 en andere respiratoire virussen implementeren om transmissie, evolutie en geofafische verspreiding op te helderen en pandemiebeheersingsinspanningen en beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau te informeren. Relevantie. De snelle verspreiding van SAR-CoV-2 maakt een dringende verbetering van de testcapaciteit in gedecentraliseerde gezondheidsfaciliteiten in de regio noodzakelijk. De recente vooruitgang op het gebied van in-vitrodiagnostiek (IVD) met behulp van Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid) biedt mogelijkheden om de diagnostiek in de regio uit te breiden en te verbeteren ter ondersteuning van het patiëntenbeheer en de responsstrategieën om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan. Een snelle evaluatie en inzet van dit instrument zal dan ook bijdragen tot de beheersing van de overdracht van SARS-CoV-2 onder de bevolking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

International epidemiology, biostatistics and qualitative research models (I-EBQ). 04/03/2021 - 27/11/2021

Abstract

Deze cursus biedt een grondige opleiding van 6 weken over de basisprincipes en methodes van epidemiologie. Een grondige studie van de medische statistiek met aangepaste statistische methodes zal geïntegreerd worden met de belangrijkste epidemiologische inhoud. Basisprincipes van kwalitatieve methoden zullen worden uitgelegd. Inleidende lezingen over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit zijn geprogrammeerd. Gedurende de gehele cursus zal elke deelnemer de gelegenheid hebben om met zijn/haar eigen dataset te werken (of met die van de organisatoren indien niet beschikbaar) onder begeleiding van ervaren docenten. Elke deelnemer ontvangt een reader met het nodige didactische materiaal (handouts, power point slides, artikels, enz.). Het aanbieden van een diepgaande opleiding van zes weken in onderzoeksmethoden - over de basisbeginselen en -methoden van de epidemiologie. - Een diepgaande studie van de medische statistiek met passende statistische methoden geïntegreerd in de belangrijkste epidemiologische inhoud. - Basisbeginselen van kwalitatieve methoden - Inleidende colleges over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

International epidemiology, biostatistics and qualitative research models (I-EBQ) 19/10/2020 - 27/11/2021

Abstract

Deze cursus biedt een grondige opleiding van 6 weken over de basisprincipes en methodes van epidemiologie. Een grondige studie van de medische statistiek met aangepaste statistische methodes zal geïntegreerd worden met de belangrijkste epidemiologische inhoud. Basisprincipes van kwalitatieve methoden zullen worden uitgelegd. Inleidende lezingen over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit zijn geprogrammeerd. Gedurende de gehele cursus zal elke deelnemer de gelegenheid hebben om met zijn/haar eigen dataset te werken (of met die van de organisatoren indien niet beschikbaar) onder begeleiding van ervaren docenten. Elke deelnemer ontvangt een reader met het nodige didactische materiaal (handouts, power point slides, artikels, enz.). Het aanbieden van een diepgaande opleiding van zes weken in onderzoeksmethoden - over de basisbeginselen en -methoden van de epidemiologie. - Een diepgaande studie van de medische statistiek met passende statistische methoden geïntegreerd in de belangrijkste epidemiologische inhoud. - Basisbeginselen van kwalitatieve methoden - Inleidende colleges over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Phase Out of Institutional University Cooperation. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

Het afbouwprogramma is de door VLIR-UOS voorziene periode om alle verwezenlijkingen en lessen van het IUC-partnerprogramma. In dit geval het IUC-LIMPOPO/Medunsa, zuid-Afrika dat 10 jaar heeft geduurd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

I-EBQ. 20/10/2019 - 30/11/2019

Abstract

UC Leuven Deze cursus biedt een grondige opleiding van 6 weken over de basisprincipes en methodes van epidemiologie. Een grondige studie van de medische statistiek met aangepaste statistische methodes zal geïntegreerd worden met de belangrijkste epidemiologische inhoud. Basisprincipes van kwalitatieve methoden zullen worden uitgelegd. Inleidende lezingen over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit zijn geprogrammeerd. Gedurende de gehele cursus zal elke deelnemer de gelegenheid hebben om met zijn/haar eigen dataset te werken (of met die van de organisatoren indien niet beschikbaar) onder begeleiding van ervaren docenten. Elke deelnemer ontvangt een reader met het nodige didactische materiaal (handouts, power point slides, artikels, enz.). Het aanbieden van een diepgaande opleiding van zes weken in onderzoeksmethoden - over de basisbeginselen en -methoden van de epidemiologie. - Een diepgaande studie van de medische statistiek met passende statistische methoden geïntegreerd in de belangrijkste epidemiologische inhoud. - Basisbeginselen van kwalitatieve methoden - Inleidende colleges over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IDEAL+ Infectious DisEases Applied Learning 01/09/2019 - 31/08/2022

Abstract

Het algemene doel van dit project is: het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR) en zorggerelateerde infecties in Oeganda door beter onderwijs en training van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. We streven ernaar deze algemene doelstelling te bereiken door middel van 4 brede specifieke doelstellingen: Doelstelling 1. Een geactualiseerd en lokaal relevant bachelorcurriculum hebben voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op het gebied van AMR, antibiotic stewardship (ABS) en op gezondheidszorg gebaseerde infectiepreventie en -bestrijding (IPC).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject

Internationale opleiding inzake epidemiologie, biostatistiek en kwalitatieve onderzoeksmethoden (I-EBQ). 21/10/2018 - 01/12/2018

Abstract

Deze cursus biedt een grondige opleiding van 6 weken over de basisbeginselen en -methoden van de epidemiologie. Een grondige studie van de medische statistiek met aangepaste statistische methoden zal worden geïntegreerd met de belangrijkste epidemiologische inhoud. Basisbeginselen van kwalitatieve methoden zullen worden uitgelegd. Inleidende lezingen over systematische reviews, gezondheidseconomie en kosteneffectiviteit zijn geprogrammeerd. Gedurende de gehele cursus zal elke deelnemer de gelegenheid hebben om met zijn/haar eigen dataset te werken (of met die van de organisatoren indien niet beschikbaar) onder begeleiding van ervaren docenten. Elke deelnemer ontvangt een reader met het benodigde didactische materiaal (handouts, power point slides, artikelen, etc.).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het ondersteunen, verdiepen en uitbreiden van het Sub-Sahara HPV-onderzoeksnetwerk (WAKA-HPV Africa). 01/01/2018 - 31/08/2022

  Abstract

  Bijna 90% van de sterfgevallen als gevolg van HPV-gerelateerde invasieve baarmoederhalskanker (ICC) komt wereldwijd voor in ontwikkelingslanden en ICC is een hoofdoorzaak van morbiditeit en mortaliteit in Sub-Sahara Afrika (SSA). In SSA zien we echter een aanzienlijk gebrek aan ICC-kennis onder gezondheidswerkers. Bovendien ontbreekt academische ICC-expertise volledig, wat elke poging om de capaciteit van de gezondheidszorg te versterken, ondermijnt. Lokale academische expertise is ook van vitaal belang voor nationale beleidsmakers en de publieke opinie. In 2013 hebben we het WAKA-netwerk opgericht om in Afrika gevestigde onderzoekers op te leiden tot postdoc-niveau, om internationale Zuid-Zuid-samenwerking te stimuleren en om lokale laboratoriumfaciliteiten te ondersteunen (www.wakahpvafrica.com). Verschillende studenten van SSA zijn bezig met een doctoraatstraject en het WAKA-netwerk heeft aanzienlijke erkenning gekregen (d.w.z. de WHO). Dit voorstel wil dit netwerk voortzetten, verdiepen en uitbreiden tot een niveau van zelfredzaamheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Gezamenlijke inspanningen voor de uitroeiing van malaria in het Peruaanse Amazonegebied. 01/01/2018 - 31/08/2022

  Abstract

  Malaria treft in ernstige mate de bevolking die in het Peruaanse Amazonegebied woont en die ook te lijden heeft onder de lage levensomstandigheden. Momenteel heeft de Peruviaanse regering het programma voor de uitroeiing van malaria in het Amazonegebied gelanceerd en heeft zij behoefte aan op feiten gebaseerd onderzoek om haar programma te verbeteren. UNAP is de belangrijkste universiteit in het Peruaanse Amazonegebied en wil een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de regio door dit eliminatie-initiatief te ondersteunen. De eerste stappen om UNAP te helpen actiever te worden op het gebied van onderzoek werden in 2016 gezet via een driehoekssamenwerking tussen UNAP, UPCH en UAntwerpen (VLIR SI). Het is onze bedoeling om deze samenwerking voort te zetten en te versterken door het actief ontwikkelen van onderwijs- en onderzoekscapaciteiten op het gebied van epidemiologie, data-analyse en populatiegenetica bij UNAP. Permanente opleiding door de uitwisseling van studenten/professoren, cursussen die door professoren van UAntwerp/UPCH aan UNAP worden gegeven en gezamenlijk onderzoek naar malariabestrijdingsinstrumenten omringen de strategie die in dit VLIR TEAM-project wordt voorgesteld.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het effect van intermitterende malariabehandelingsstrategieën op het verminderen van malaria en het verbeteren van de cognitieve capaciteit bij schoolkinderen: een verwaarloosde topic met een nochtans aanzienlijke impact. 01/01/2017 - 31/08/2022

  Abstract

  Ondanks de recente vooruitgang blijft malaria de belangrijkste oorzaak van sterfte en morbiditeit onder kinderen. Bovendien wordt de recente vooruitgang in de beheersing van malaria in verband gebracht met een verhoogde malariaproblematiek bij schoolkinderen als gevolg van een vertraagde verwerving van beschermende immuniteit. Co-morbiditeit met bodemoverdraagbare helminten (STH) en ondervoeding maakt het probleem nog erger. Intermitterende preventieve behandeling bij schoolkinderen (IPTc) kan een efficiënte en effectieve controlestrategie zijn. Momenteel is echter sulfadoxine-pyrimethamine monotherapie het enige geneesmiddel dat als IPT wordt aanbevolen, ondanks de wijdverspreide resistentie van SP-stammen. Daarom is er een dringende noodzaak om alternatieve geneesmiddelen te evalueren die gebruikt kunnen worden voor IPTc. Daarom zullen we een klinische studie uitvoeren om de werkzaamheid en veiligheid van IPTc met dihydroartemisinine plus piperaquine (DHA-PQ), SP-PQ, SP alleen en controlegroep te vergelijken in een setting met hoge SP-resistentie. Verder zullen we, gebruikmakend van een mixed design methode, de aanvaardbaarheid, (kosten)effectiviteit en haalbaarheid van deze strategie als onderdeel van een meer omvattend schoolgezondheidspakket evalueren. In combinatie met andere bewezen schoolgezondheidsbestrijdingsactiviteiten (d.w.z. aanpakken van chronische en acute ondervoeding, optimaliseren van strategieën voor het onderbreken van geo-helminthen).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Fase III Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking met de Université de Burundi (2017-2020). 01/01/2017 - 31/08/2022

  Abstract

  Dit project is de derde fase van een lange termijn institutionele samenwerking tussen een aantal Vlaamse universiteiten, gecoördineerd door de UA, en de publieke 'Université du Burundi', gevestigd in Bujumbura. Het programme bestrijkt een periode van 10 jaar, waarvan dit de laatste fase is, en omvat vijf deelprojecten in recht, gezondheidszorg, agronomie, fysica en ICT. Bovendien draagt het project bij tot de capaciteitsopbouw inzake onderzoek van de partneruniversiteit, onder meer via de oprichting van een 'Ecole Doctorale'. Dit project kadert in de VLIR-UOS landenstrategie m.b.t. Burundi.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Toepassen van interventies voor preventie de van hart-en vaatziekten in geselecteerde sites in Europa en sub-Sahara Afrika: een implementatie onderzoek (SPICES) 01/01/2017 - 30/06/2022

  Abstract

  De algemene doelstelling van het project is het implementeren en evalueren van een uitgebreid CVD preventie en controle programma voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten in vijf settings: een landelijke en semi-stedelijke gemeenschap in een land met lage inkomens (Uganda) en in een land met gemiddelde inkomens (Zuid-Afrika), en populaties met verminderde toegang tot de gezondheidszorg in drie Europese landen met hoge inkomens (België, Frankrijk, UK). Naast een literatuuronderzoek zal ook gestart worden met de exploratie van de studie sites op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (surveys) met de bedoeling de huidige situatie in kaart te brengen. De evaluatie van het project omvat zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en zal een kosten effectiviteitsevaluatie omvatten. Daarnaast zullen de verschillende teams ook elkaars onderzoeksite bezoeken om zo ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Om de duurzaamheid van de uitgewerkte en geïmplementeerde interventies te ondersteunen, zullen beleidsmakers betrokken worden tijdens het hele proces van ontwikkeling en implementatie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Versterking van de onderzoekscapaciteiten in moleculaire epidemiologie en een analyse van de malaria transmissie eigensschappen relevant voor de malaria controle in het Peruviaanse Amazone gebied. 13/03/2016 - 31/12/2017

  Abstract

  Het huidige project wil de academische mogelijkheden van UNAP verbeteren via kwaliteitsinjectie in het onderzoek en het onderwijs. Het project zal tripartite van academische en educatieve samenwerking creëren tussen de UNAP (openbare universiteit, academisch zwak maar met hoog potentieel als belangrijke speler in de ontwikkeling van de Amazon bevolking), UPCH (sterkere Universiteit die UNAP zullen leiden UNAP in het project) en UA (ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw). Het VLIR Zuid initiatief zal de academische en operationele capaciteit versterken op moleculaire epidemiologisch vlak door middel van actieve coaching en training in epidemiologie, Biostatistiek en populatiegenetica. Vanaf het begin van het project zal UA steun verlenen aan de Peruaanse partners over populatie genetische analyses, waarvoor een computercluster en de respectievelijke opleiding zal worden verstrekt in Peru

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Création d'une unité interdépartementale de recherche clinique à la Faculté de l'Université de Lubumbashi. 13/03/2016 - 31/12/2017

   Abstract

   De Universiteit van Lubumbashi (UNILU) en DR Congo lijden onder een ernstig gebrek aan gekwalificeerd personeel in klinisch wetenschappelijk onderzoek van internationale kwaliteit en wetenschappelijke output; vooral in infectieziekten. Dit eerste project beoogt te creëren van de eenheid van klinisch onderzoek bij de faculteit van geneeskunde van UNILU. Om dit te doen zal dit project het academisch personeel opleiden in het uitvoeren van klinisch onderzoek, maar ook in epidemiologie en statistiek. De opleiding van wetenschappelijk personeel zal zich uiten in het realiseren van 7 geselecteerde onderzoeksprojecten met de noodzakelijke laboratorium ondersteuning. De 'uitverkorenen' zullen profiteren van ad hoc cursussen en de begeleiding van profesoren van de UA, UNIKIN en UNILU om zo via hun onderzoek naar doctoraatsniveau te évolueren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Fase 2 partnerprogramma (2015-2019) voor institutionele samenwerking tussen de Universiteit van Limpopo en de Vlaamse universiteiten. 01/04/2015 - 31/12/2019

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Réduire l'épilepsie des rivières en République Démocratique du Congo. 01/04/2015 - 31/12/2016

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De epidemiologie, etiologie en consequenties van de knikkebol ziekte in Zuid Soedan 01/01/2015 - 31/12/2017

     Abstract

     Achtergrond: De Knikkebolziekte (KZ) is een levensbedreigend neurologische aandoening, dat momenteel voorkomt bij een toenemend aantal kinderen tussen 5 en 15 jaar in Zuid-Soedan, Oeganda en Zuid Tanzania. KZ wordt gekenmerkt door knikkebollende bewegingen vaak gevolgd door andere soort aanvallen, ontwikkelingsstoornissen en groeiachterstand teruggang. In de getroffen gebieden, wordt KZ s een steeds belangrijker volksgezondheidsprobleem met hoge morbiditeit en mortaliteit met ernstig sociaaleconomische gevolgen. Ondanks grondig onderzoek in een beperkt aantal Oegandese kinderen blijft de etiologie en pathogenese van KZ onbekend. Afgezien van de vragen over de etiologie blijven vragen over de ziekte-incidentie, prevalentie en de lange termijn evolutie ook nog open. Voorgestelde studie: er wordt voorgesteld om een geïntegreerd programma uit te voeren die een patiënt-controle-onderzoek combineert met een gedetailleerde beschrijvende studie door een gefaseerde aanpak. In de eerste fase wordt een pathogeen ontdekkingsprogramma uitgevoerd op een beperkt aantal KZ patiënten en een controlegroep met behulp van de modernste laatste generatie sequencing en microarray gebaseerde methoden op stalen die zijn verkregen uit kinderen en 'black flies'. De focus van de tweede studiefase zal gedeeltelijk afhangen het resultaat van de eerste fase: indien mogelijke pathogenen worden gevonden zal de focus in de tweede fase zal worden op verdere identificatie van deze pathogenen. Als geen pathogenen wordt geïdentificeerd , zullen gedetailleerde beschrijvende etiologiestudies worden opgestart met een patiënt-controle-ontwerp en alle mogelijke ethologiën onderzocht die reeds beschreven zijn. Ongeacht de uitkomst van fase 1, zal in de tweede fase een surveillance studie worden opgestart voor alle KZ gevallen gevallen in de vier meest getroffen provincies van Zuid-Soedan, naast een lange termijn opvolging van de geselecteerde groep van KZ gevallen en hun controles. Dit 3 jaar-programma zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Zuid-Soedanese, Nederlandse en Belgische KZ en pediatrische onderzoeksdeskundigen en zal worden gebouwd op bestaande KZ-onderzoek en KZ ondersteuningsactiviteiten al aanwezig in Zuid-Soedan. Verwacht resultaat: er is een aanzienlijke kans dat de ware etiologie en de risicofactoren voor KZ zal worden geïdentificeerd en dat de KZ-epidemiologie in Zuid-Soedan zal worden verduidelijkt met betrekking tot de incidentie, prevalentie en ziekte progressie. Bovendien zal de studie een platform creëren voor behandelingsinterventiestudies en de lokale gezondheidsinstanties informeren hoe ze hun ziektepreventie en beheersstrategieën kunnen verbeteren.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Wetenschappelijke ondersteuning bij de realisatie van het interdisciplinair/interuniversitair project voor de gezondheid van moeders in Unikin en Unilub. 01/12/2014 - 30/11/2018

      Abstract

      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Bundeling van krachten om de weerstand tegen Plasmodium falciparum weerstand in Oost- en Centraal-Afrika te detecteren en controleren. 01/07/2014 - 30/06/2016

       Abstract

       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        De controle van intestinale wormen en schistosomiasis in Burundi. 01/02/2014 - 01/12/2017

        Abstract

        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Imperial College. UA levert aan Imperial College de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         De kloof dichten tussen klinisch epidemiologisch onderzoek en de gemeenschap door gezondheidsonderzoek binnen de gemeenschap te consolideren. 01/07/2013 - 30/06/2018

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          De relevantie van de familie in het behandelen van voedsel-, gezondheid- en milieu-onveiligheid . 01/04/2013 - 31/03/2019

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Versterking van een klinische onderzoekseenheid bij UNIKIN, in de Democratische Republiek Congo. 01/06/2012 - 30/05/2015

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Openbare gezondheidsinterventies. 09/12/2011 - 08/06/2012

           Abstract

           Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Europees-Zuid-Afrikaans HIV co-infectie onderzoeksconsortium (ESAHIV coinfRes). 01/11/2011 - 31/10/2015

            Abstract

            Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             De impact van herbehandeling met een combinatie op basis van artemisine op de incidentie van malaria en de potentiële selectie van resistente vormen. 29/09/2011 - 30/06/2013

             Abstract

             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EDCTP. UA levert aan EDCTP de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              De impact van artesunate amodiaquine herbehandeling en malaria immuniteit op malaria parasiet selectie. 01/01/2011 - 31/12/2013

              Abstract

              Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Fase 1 partnerprogramma (2010-2014) voor institutionele samenwerking tussen de Universiteit van Limpopo (Republiek Zuid-Afrika) en de Vlaamse universiteiten. 01/01/2010 - 31/12/2014

               Abstract

               Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject