Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek naar algemeen en bijzonder strafrecht en strafprocesrecht, co-auteur ontwerp van nieuw Strafwetboek