Het bewijs van de discriminerende drijfveer als verzwarende omstandigheid

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-15:4 (2020) p. 342-346
Auteur(s)

Criminele organisatie

Bron
Commentaren Strafrecht en strafvordering / Vandeplas, A. [edit.]; Arnou, P. [edit.]; Van Overbeke, S. [edit.]; Vandromme, S. [edit.]-p. 1-31
Auteur(s)

Naar een nieuw Strafwetboek? Het voorstel van de Commissie tot hervorming van het strafecht

Bron
Brugge, die Keure, 2019,591 p.
Auteur(s)

Het zestiende toegevoegd protocol bij het EVRM: een bijkomende garantie voor de mensenrechten in de strafprocedure?

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-12:4 (2017) p. 339-350
Auteur(s)

Fysiek interpersoonlijk geweld : een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoonlijk geweld

Bron
Cambridge, Intersentia, 2014,921 p.
Auteur(s)