Johan Bastiaensen

Voorzitter

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • Evaluatie van initiatieven van armoedebestrijding (bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.