Onderzoeksgroep

Coworking spaces & flexoffices: modetrend of toekomst? 01/07/2014 - 30/09/2015

Abstract

POM Antwerpen wordt geregeld gevraagd om advies of participatie in projecten die inzetten op de creatie van ruimte voor ondernemerschap. Geregeld gaat het daarbij om initiatieven die coworking of flexwerken willen inrichten. Doelstelling van dit onderzoek is een kwalitatieve inschatting te kunnen maken van de projecten die ons ter evaluatie worden voorgelegd en tevens de bedrijvencentra/incubatoren waarin we betrokken zijn beter te kunnen aansturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kennis- en praktijkcentrum voor incubatie. 01/06/2014 - 31/05/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds iMinds. UA levert aan iMinds de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Omkeerbare energiezuinige renovatietechnieken en - methoden in historische gebouwen. Analyse op basis van economische, duurzame en technisch haalbare parameters binnen de Vlaamse regelgeving. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzaamheidgedreven innovatie. 17/08/2013 - 14/07/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brugproject Economie-Onderwijs 2013 (Bride). 01/07/2013 - 31/03/2016

Abstract

Het brugproject is er in eerste instantie op gericht om ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Via een daartoe ontwikkeld traject zullen studenten met innovatieve ideeën gekoppeld worden met studenten die het business luik op zich nemen om zo via co-creatie tot marktklare producten of concepten te komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beheersing van bierdistributie en moutproductie voor verbetering van de bierkwaliteit en -stabiliteit 01/03/2013 - 28/02/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BiR&D Anthropometrics 2.0, ter ontwikkeling van een Solidworks Add-in voor het menselijk hoofd en oor. 18/09/2012 - 17/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Artesis. UA verleent medewerking aan het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Factors Affecting Training Transfer (FATT). 01/11/2010 - 31/10/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modelopbouw voor falingsanalyse bij nieuwe productinnovatieprojecten 01/10/2009 - 14/06/2011

Abstract

Met dit projecten worden een drietal strategische doelstellingen nagestreefd. In de eerste plaats is het de bedoeling om, via een uitgebreid empirisch onderzoek op grote schaal (Europees niveau), de kritische succes- en falingsfactoren van hoogtechnologische productinnovatieprojecten (met inbegrip van spin-offs en spinouts) te identificeren en de onderliggende relaties te achterhalen. In tweede instantie beoogt het onderzoek een instrument te ontwikkelen om het risico op een tech(olog)isch of economisch falen van een nieuwe productontwikkeling in een vroege fase te beoordelen. Als derde en laatste strategische doelstelling zal het onderzoek proberen het opgebouwde model te analyseren als hulpmiddel bij investeringsbeslissingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modelopbouw voor falingsanalyse bij nieuwe productinnovatieprojecten. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Met dit projecten worden een drietal strategische doelstellingen nagestreefd. In de eerste plaats is het de bedoeling om, via een uitgebreid empirisch onderzoek op grote schaal (Europees niveau), de kritische succes- en falingsfactoren van hoogtechnologische productinnovatieprojecten (met inbegrip van spin-offs en spinouts) te identificeren en de onderliggende relaties te achterhalen. In tweede instantie beoogt het onderzoek een instrument te ontwikkelen om het risico op een tech(olog)isch of economisch falen van een nieuwe productontwikkeling in een vroege fase te beoordelen. Als derde en laatste strategische doelstelling zal het onderzoek proberen het opgebouwde model te analyseren als hulpmiddel bij investeringsbeslissingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Early stage assessment van hoogtechnologische productinnovaties in het kader van de succesvolle opzet van een private corporate venturing faciliteit en dienst voor de Vlaamse industrie en ondernemers. 01/07/2006 - 07/03/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een overzicht van en duiding bij de competitieve voordelen van metropolen (en hun economisch hinterland) in de wedren naar innovatie en economische groei: een case study van Amsterdam en Antwerpen. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Het bovenstaande onderzoeksvoorstel heeft de volgende doelstellingen: -het uitvoeren en ordenen van een data verzameling over innovatie en welvaartsgroei in Antwerpen en dat in vergelijking tot Amsterdam, -het verduidelijken hoe en waarom de welvaart van een metropool en haar economisch hinterland aan haar capaciteit om creativiteit (in het algemeen) en innovatie (i.e. de economische uitdrukking van creativiteit) te stimuleren vast hangt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject