La transcription des modes légaux d’acquisition (article 3.30, § 1er, 3° du Code civil) : la bifurcation de la transcription?

Bron
Revue du notariat belge - ISSN 1375-9671-2 (2024) p. 90-115

Beplantingen op openbare wegen mogen aan de perceelgrens staan . Een eerste commentaar op de wet van 19 juni 2023

Bron
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X-6 (2023) p. 620-626

De verkrijging te goeder trouw van roerende goederen in het nieuwe goederenrecht (art. 3.28 BW)

Bron
Tendensen vermogensrecht 2022 / Barbaix, Renate [edit.]; Carette, Nicolas [edit.]-p. 137-194

Moet de verkrijgende verjaring van de familienaam toegelaten worden in België?

Bron
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674-9 (2023) p. 252-264