John Arblaster

John Arblaster

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655781
Grote Kauwenberg 34
2000 Antwerpen, BEL

John Arblaster (Bonheiden, 1985) is als deeltijds tenure track docent verbonden aan het Ruusbroecgenootschap en als deeltijds wetenschappelijk medewerker verbonden aan de faculteit theologie en religiewetenschappen, KU Leuven.

In december 2016 behaalde hij een dubbeldoctoraat in de letterkunde (Universiteit Antwerpen) en de theologie (KU Leuven). Zijn doctoraatsonderzoek focuste op de literaire verwoording en theologische ontwikkeling van de vergoddelijkingsleer bij middeleeuwse mystieke auteurs uit de Lage Landen, met speciale aandacht voor de werken van Willem van Saint-Thierry, de anonieme dichteres die de ‘Pseudo-Hadewijch’ wordt genoemd, Beatrijs van Nazareth, Margaretha Porete en Jan van Ruusbroec.

Hij werkt momenteel aan een literaire en theologische analyse van het oeuvre van Jan van Leeuwen (ca. 1300-1378), een lekenbroeder uit de laagste sociale klasse die kok was in de priorij van Groenendaal en die ook 22 Middelnederlandse mystieke traktaten schreef.

Zijn onderzoeksmethodologie situeert zich op het snijpunt van de letterkunde en de theologie, met speciale aandacht voor metafoorstudie, intertekstualiteit en interlinguale netwerken van ‘kritische’ receptie, maar ook inhoudelijke thema’s zoals mystieke antropologie of pneumatologie. Hoewel zijn onderzoek voornamelijk gericht is op mystieke auteurs uit de Lage Landen heeft hij ook een bijzondere interesse in andere middeleeuwse mystieke en devotionele auteurs (bv. Johannes van Fécamp, Hildegard van Bingen, Elizabeth van Schönau, Hugo en Richard van Saint-Victor, Jacopone da Todi, Johannes Tauler, Walter Hilton en Juliana van Norwich), alsook in de ‘mystieke cultuur’ van de Devotio Moderna.

Met Louise Nelstrop (Oxford University/Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge) en Simon Podmore (Liverpool Hope University) coördineert hij het Mystical Theology Network, een uitgebreid internationaal netwerk van onderzoekers die binnen verscheidene disciplines en vanuit verschillende perspectieven onderzoek doen naar de mystieke literatuur.

Vanaf de zomer van 2020 organiseert hij samen met collega Rob Faesen de jaarlijkse zomerschool Jesuit Heritage (7-11 september 2020). Het thema van de inaugurale editie is Art and Architecture.

Enkele publicaties:

* “The Image and Likeness of God,” in: Eddie Howells and Mark McIntosh (eds.), The Oxford Handbook of Mystical Theology (OUP, forthcoming).

* “‘Flowing from the Wild Sea and Back to the Sea’: Water Metaphors and Mystical Union in the Late Medieval Low Countries’, The Journal of Religion 98 (2018), 169-191.

* John Arblaster & Paul Verdeyen, “The Reciprocity of Spiritual Love in William of Saint-Thierry and Hadewijch,” International Journal of Philosophy and Theology 78 (2017), 39-54.

* John Arblaster & Rob Faesen (eds.) Mystical Anthropology: Authors from the Low Countries (Abingdon: Routledge, 2017).

* John Arblaster & Rob Faesen (eds.), A Companion to John of Ruusbroec (Leiden: Brill, 2014).