State of the art techniek en gemeenschapsparticipatie: een winnend team voor de integrale aanpak van cervixkanker in een rurale context. 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

In dit project pakken we cervixkanker aan, dat in afgelegen gebieden in Ecuador een hoge tol eist. We ontwikkelen en implementeren daarvoor een strategie voor screening en follow up, aangepast aan de landelijke setting in de betrokken gebieden. Optimaliseren van screeningsfaciliteiten wordt gecombineerd met strategieen om de participatie te verbeteren en met telemedicine en AI gedreven diagnostiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMARK: Netwerk voor beeldgebaseerde biomerkerontdekking en -evaluatie 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

Teneinde de grenzen van de gepersonaliseerde geneeskunde te verleggen, maakt IMARK maximaal gebruik van de stevige aan de Universiteit Antwerpen verankerde expertise op het gebied van biomedische beeldvorming. Door moleculaire en structurele patronen in ruimte en tijd in kaart te brengen, wil IMARK sneller nieuwe biomerkers identificeren en ontwikkelen. Daartoe hebben zich in het consortium een aantal onderzoeksgroepen verenigd met complementaire kennis en apparatuur die alle aspecten van op beeldvorming gebaseerd fundamenteel onderzoek, preklinische validering en klinische evaluatie bestrijken. IMARK beschikt over moderne infrastructuur voor elektronen- en lichtmicroscopie, massaspectrometrie beeldvorming, MRI, CT, PET en SPECT. Daarnaast ontwikkelen de IMARK-partners correlatieve beeldvormende methoden ter dataverrijking en werken ze aan op maat gemaakte beeldanalyse-protocollen/oplossingen waarmee krachtige, kwalitatieve uitlezingen verkregen worden. Dankzij deze unieke bundeling van technologie en expertise is IMARK de ideale, bevoorrechte partner voor samenwerking tussen de particuliere en publieke sector en beschikt het over een strategisch voordeel om zijn reeds substantiële IP-portfolio nog verder uit te breiden. De belangrijkste toepassingsgebieden van het consortium zijn neurowetenschappen en oncologie. Vermits de IMARK-partners samenwerken of geaffilieerd zijn met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, is er rechtstreeks toegang tot patiëntengegevens/-stalen en zijn er volop mogelijkheden voor translationeel onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het ondersteunen, verdiepen en uitbreiden van het Sub-Sahara HPV-onderzoeksnetwerk (WAKA-HPV Africa). 01/01/2018 - 31/08/2022

Abstract

Bijna 90% van de sterfgevallen als gevolg van HPV-gerelateerde invasieve baarmoederhalskanker (ICC) komt wereldwijd voor in ontwikkelingslanden en ICC is een hoofdoorzaak van morbiditeit en mortaliteit in Sub-Sahara Afrika (SSA). In SSA zien we echter een aanzienlijk gebrek aan ICC-kennis onder gezondheidswerkers. Bovendien ontbreekt academische ICC-expertise volledig, wat elke poging om de capaciteit van de gezondheidszorg te versterken, ondermijnt. Lokale academische expertise is ook van vitaal belang voor nationale beleidsmakers en de publieke opinie. In 2013 hebben we het WAKA-netwerk opgericht om in Afrika gevestigde onderzoekers op te leiden tot postdoc-niveau, om internationale Zuid-Zuid-samenwerking te stimuleren en om lokale laboratoriumfaciliteiten te ondersteunen (www.wakahpvafrica.com). Verschillende studenten van SSA zijn bezig met een doctoraatstraject en het WAKA-netwerk heeft aanzienlijke erkenning gekregen (d.w.z. de WHO). Dit voorstel wil dit netwerk voortzetten, verdiepen en uitbreiden tot een niveau van zelfredzaamheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project SKiN-HUID. 01/09/2016 - 31/08/2019

Abstract

Kanker is één van de meest bedreigende ziekten van deze eeuw met jaarlijks wereldwijd 8 miljoen doden. De complexiteit van kanker maakt dat deze ziekte enkel succesvol behandeld kan worden door innovatie en vertaling van kennis naar nieuwe geneesmiddelen en behandelingsstrategieën. Onder leiding van Universiteit Maastricht streven Universiteit Antwerpen, VIB, Basic Pharma Technologies, and MosaMedix ernaar een antwoord te bieden op de specifieke uitdagingen van huidkanker. Dit consortium wordt financiëel ondersteund door het Interreg V programma van Interreg Vlaanderen-Nederland en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). SKiN-HUID is een grensoverschrijdend project dat een unieke behandeling van huidkanker ontwikkelt op basis van een Anx-A5 gebaseerd platform voor 'Target Drug Delivery'. Het omvat een gerichte toediening van medicijnen via elektrische of hyperthermische stimulatie die stress op de cellen zet. Voordelen van deze techniek zijn het efficiënt en doelgericht inkoppelen van toxische farmaceutische hoeveelheden, maar op basis van een verminderde dosis zodat algemene bijwerkingen beperkt blijven en de levenskwaliteit van de patiënt gehandhaafd blijft. De bedoeling is om deze technologie binnen 'SKiN-HUID' verder uit te spinnen tot een therapie, via preklinische en klinische validatie. Het VIB-labo van Prof. Chris Marine (KULeuven) voorziet hierin van wereldexpertise betreffende huidkanker en meer bepaald melanomas. Het labo waarvan Prof. John-Paul Bogers (UAntwerpen) deel uitmaakt, heeft een sleutelrol in biomedische microscopie en toxicologische analyse van proefdoermodellen. Tevens nemen zij een leidende rol op in het hyperthermie onderzoek. Met het labo van Prof. Chris Reutelingsperger (UMaastricht) heeft het project toegang tot unieke expertise en biochemische technologie over annexine. De Basic Pharma groep levert expertise en de faciliteiten voor de ontwikkeling van GMP productie en farmaceutische formuleringen, in samenwerking met MosaMedix, wat bijdraagt met zijn Annexine-technologie platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MALDI massaspectrometrie Imaging (MALDI-MSI): Het overbruggen van proteomics en beeldvorming. 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

In dit project wordt een `matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight' (MALDI-TOF) massaspectrometer aangevraagd, die uitgerust is voor massaspectrometrie gebaseerde beeldvorming. Deze techniek is speciaal ontwikkeld voor de identificatie van biomoleculen waarbij de cytologische en histologische patronen bewaard blijven. Deze nieuwe techniek, afgekort MALDI-MSI, begeeft zich op het zeer interessante en productieve raakvlak tussen massaspectrometrie en beeldvormingstechnieken. Daardoor vormt dit project de brug tussen 3 CORE faciliteiten van Universiteit Antwerpen: Center for Proteomics, Bio-Imaging lab en de Biomedical Microscopic Imaging Core. Verschillende onderzoeksgroepen, die bij elkaar gebracht zijn door een gemeenschappelijke interesse in onderzoek naar de moleculaire schade die wordt veroorzaakt door afwijkende verouderingsprocessen, zullen door het gebruik van MALDI-MSI een ganse reeks van moleculen kunnen identificeren rechstreeks op de weefselcoupes en dit gaande van kleine molecules (peptiden en metabolieten) tot grotere eiwitten. Dit is onmogelijk met andere gebruikte proteomics, metabolomics technieken en zelf meer geavanceerde beeldvormingstechnieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Consolidatie van het (Sub-Sahara) HPV onderzoeksnetwerk binnen de Afrikaanse regio (WAKA-HPV), gebruikmakend van VLIR-UOS samenwerkingen en het SMU HPV refentiecentrum als een opstap. 01/09/2015 - 31/12/2016

  Abstract

  Dit project bouwt verder op een succesvol voorgaand NSS project. Het project stelt zich tot doel om alle HPV gerelateerde onderzoeksprojecten gefinancierd door VLIR-UOS in de Afrikaanse regio te standardiseren en te focussen, en te zoeken naar synergie met HPV projecten van andere financierders en de industrie. Een platform website zal SOP's, GCP, standaard onderzoeksprotocollen, ... delen. Dit Noord Zuid Zuid voorstel wil het contact tussen geïnteresseerde onderzoekers en VLIR-UOS medewerkers verder zetten en versterken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  High-throughput microscopie. 01/06/2015 - 31/12/2016

  Abstract

  In het kader van dit project wordt een methode tot stand gebracht om de microscopische opnames van grotere aantallen biologische stalen te automatiseren en te standaardiseren. Dit, zowel voor histologische coupes als voor celculturen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een combinatie van optica, robotica en biologische beeldinformatica.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Fase 2 partnerprogramma (2015-2019) voor institutionele samenwerking tussen de Universiteit van Limpopo en de Vlaamse universiteiten. 01/04/2015 - 31/12/2019

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Target drug delivery voor kankerbehandeling, in-vitro proof of principle voor maligne melanoma. 01/01/2015 - 30/06/2016

  Abstract

  Het PoC project valideert het voorgestelde target drug delivery mechanisme voor maligne melanoma en voorziet in in-vitro testen om de verschillende stappen in het drug delivery mechanisme te valideren. De projectdoelstelling is het opstellen van een in-vitro gevalideerd protocol van de volledige keten van het drug delivery mechanisme voor maligne melanoma.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijke ondersteuning bij de realisatie van het interdisciplinair/interuniversitair project voor de gezondheid van moeders in Unikin en Unilub. 01/12/2014 - 30/11/2018

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Opbouw van een HPV referentiecentrum en uitbouw van een HPV onderzoeksnetwerk in Afrika. 13/12/2013 - 31/05/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Electrische excitatie bij kankertherapie voor het reduceren van ongewenste neveneffecten (ELEKTRON). 16/09/2013 - 15/01/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Universiteit Maastricht. UA levert aan de Universiteit Maastricht de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Evidence-based medicine bij kankerpreventie aan de Universiteit Antwerpen. 01/10/2012 - 30/09/2014

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De rol van humaan papillomavirus infectie en andere co-factoren in de etiologie van hoofd-en halskanker in India en Europa (HPV-AHEAD). 01/09/2011 - 31/08/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU . UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ontwikkeling van uPA-probes met toepassing in beeldvorming en diagnostiek. 01/05/2011 - 30/04/2013

   Abstract

   In dit project worden uPA probes welke hun werking reeds hebben aangetoond in in vitro studies verder ontwikkeld via cellulaire en in vivo studies. De innovatieve probes zijn recent aangemeld bij de interface dienst om de octrooiprocedure te starten. Een eerste stap in het valorisatieproces is het aantonen van proof of concept in een in vivo model. Het resultaat dat hieruit volgt zal toelaten om verdere financiering aan te vragen via grotere kanalen zoals Fournier-Majoie,IWT en investeerders (VC). Het uiteindelijk valorisatiedoel is de oprichti ng van een spin-off bij voorkeur binnen de termijn van 3 jaar.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Kwalitatieve infrastructuur voor confocale levende cellen beeldvorming (CLCI). 22/07/2010 - 28/04/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Euroregional Platform for Advancing Cancer Treatment II. 01/04/2009 - 01/04/2012

   Abstract

   Euregional PACT II heeft als belangrijk doel een brug te slaan tussen het wetenschappelijk en technologisch onderzoek op Life Science gebied en het regionale bedrijfsleven. De samenwerking beoogt wetenschappelijke en technologische kennis toegankelijker te maken en sneller uit te wisselen met het bedrijfsleven in de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Het bedrijfsleven krijgt een transparante blik in de "keuken" van de universiteiten van het consortium waardoor het gemakkelijker wordt om gerichter de weg te vinden in het kennis- en technologie arsenaal dat in de Grensregio aanwezig is en de interactie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen gestimuleerd wordt. Daarnaast heeft het project als doelstelling het bundelen van de unieke en complementaire kennis en expertise aanwezig in de as Gent-Antwerpen-Leuven-Maastricht-Aken in de vorm van een virtueel researchlaboratorium (Euregional Pact II) waarmee de ontwikkeling van innovatieve anti-kanker geneesmiddelen mogelijk wordt.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Humaan papillomavirusinfectie: interactie met virale internalisatie en processing. 01/11/2008 - 31/10/2009

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Invloed van RNA-interferentie op cervixcarcinoom: stimulatie van senescentie of apoptose. 01/10/2008 - 30/09/2010

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Rol van ontkoppeld eNOS in hartfalen. 12/03/2008 - 31/12/2009

   Abstract

   De rol van ontkoppeld eNOS neemt de laatste jaren aan belang toe in de cardiopathogenesis van het hartinfarct en endotheeldisfunktie. Recent toonde dr. Moens aan in 2 Circulation-publicaties dat ontkoppeling van eNOS voorkomen en omgekeerd kan worden. In dit project zullen de moleculaire mechanismen die leiden tot ontkoppeld eNOS verder onderzocht worden. Tevens zal in dit project de extrapolatie gemaakt worden van deze bevindingen naar andere cardiologische ziektebeelden zoals chemotherapie-geïnduceerd hartfalen en ischemische cardiomyopathie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Invloed van RNA-interferentie op cervixcarcinoom: stimulatie van senescentie of apoptose. 01/10/2006 - 30/09/2008

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Schatting van de effectiviteit van baarmoederhalskankerscreening en het beheer van de gescreende-positieve vrouwen met behulp van een populatiegebaseerde case-control studie geïntegreerd in het Limburgse Kanker en Cervical Cytology Register. 01/04/2006 - 31/03/2009

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Internalisatie en intracellulair transport van HPV in de humane cel: studie in een functioneel siRNA knock-out systeem. 01/01/2006 - 31/12/2007

   Abstract

   HPV is van fundamenteel belang in de carcinogenese van cervixcarcinoom. Het initieel mechanisme van HPV-infectie via binding op het celoppervlak, internalisatie en cytoplasmatisch transport is niet zeer goed gekend. Deze studie zal via een epsine-negatieve cellijn de tegenstrijdigheden omtrent het exacte endocytosemechanisme van HPVs ophelderen en zal het intracellulair transport van het virus onderzoeken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Followed-up of women treated for cervical intra-epithelial neoplasia: prediction of outcomes using HPV DNA testing and molecular markers. 01/01/2006 - 31/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Invloed van RNA-interferentie op cervixcarcinoom : stimulatie van senescentie en apoptose. 01/10/2005 - 31/12/2007

   Abstract

   Doelstelling en werkhypothese - De ontwikkeling van siRNA-sequenties die de expressie van E6 en E7 onderdrukken in cervixcarcinoomcellen van patienten - Validatie v n objectieve meettechnieken om het effect van deze sequenties op senescentie en apoptose na te gaan. - De hypothese stelt dat siRNA-sequenties voor E6 en E7 senescentie en apoptose v n prima ire celculturen stimuleren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Management van lage graad cervixdysplasie bij HIV positieve vrouwen: effect van cryotherapie en predictors voor progressie. 01/01/2004 - 31/12/2007

   Abstract

   Objectieven van de studie: a) Bepalen of cryotherapie effectiever* is dan regeImatige follow-up voor het management van LSIL bij HIV+ vrouwen b) Bepalen of dit effect verschillend is voor HIV + dan voor HIV -vrouwen c) Bepalen van heteffect van HIV en HP V (types, shedding en insertie) op de spontane regressiekans, persistentie en progressie van LSIL d) Het nagaan van het effect van de cryotherapie op HP V shedding en insertie en HIV shedding

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Genexpressie van modulatoren van inflammatie en fibrose in protocolbiopsies van transplantnieren. Een onderzoek naar pathofysiologische mechanismen van chronisch entfalen. 01/01/2004 - 31/12/2007

   Abstract

   In een prospectief, gerandomizeerd onderzoek bij nieuwe niertransplantrecipiënten zal de invloed van een combinatietherapie met prednisolone, mycofenolaat mofetil en cyclosporine vergeleken worden met prednisolone plus mycofenolaat mofetil en rapamycine op de expressie van genen, geassociëerd met inflammatie en fibrose, in protocolbiopsies van de transplantnier, 6 maanden na transplantatie. Aan de hand van laser capture microscopie, zullen glomeruli, tubulo-epitheliale cellen, en interstitiële cellen geïsoleerd worden. Na extractie van het RNA, zal semiquantitatieve RT amplificatie met Taqman PCR uitgevoerd worden voor target-genen, zoals: IL 10, IL 12, TNF alfa, B7-1, B7-RP1, CD40, CXCR3, CCR5, perforine, granzyme, angiotensine II, TGF-ß1, PAI-1, TIMP-1, en endotheline.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De rol van moleculaire merkers in de diagnostiek van baarmoederhalsdysplasie. 01/05/2003 - 30/04/2005

   Abstract

   Er is een constante evolutie tot optimalisering van de primaire screening van cervixcarcinoom. De cytologie is een arbeidsintensieve methode, die veel ervaring en training vereist om de interpretatieproblematiek tot een minimum te herleiden. De specificiteit en sensitiviteit zijn niet optimaal. HPV DNA testen zijn vooralsnog te aspecifiek en te duur om toe te passen in de screening. Moleculaire merkers zijn een specifieker en fysiopathologisch alternatief .

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject