Jonas Lembrechts

Post-doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Ik ben specialist in de verspreiding van soorten en biodiversiteit, en het effect van klimaatverandering en verandering in landgebruik op onze biodiversiteit. Met onderzoek in zowel berggebieden als stedelijke omgevingen wereldwijd probeer ik te achterhalen hoe onze biodiversiteit beïnvloed wordt door alle facetten van global change. Mijn focus ligt daarbij sterk op microklimaat: het klimaat dat organismen voelen is heel anders dan wat we in weerstations meten, en we hebben betere data nodig om het lot van onze biodiversiteit beter te voorspellen. Ik ben co-coördinator van the Mountain Invasion Research Network (MIREN, www.mountaininvasions.org), een netwerk dat focust op de verspreiding van planten in de bergen; en stichter van SoilTemp (https://soiltemp.weebly.com), een wereldwijd consortium rond microklimaat-data. Ik heb expertise rond a.o. invasieve exoten, Urban Heat Islands, planten, biodiversiteit

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.