Onderzoeksgroep

Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE)

Expertise

Mijn onderzoek focust zich op het ontwikkelen van nieuwe combinatie immuuntherapieën voor verschillende kankertypes. Qua kankertypes ligt mijn expertise vooral bij pancreas- en dikkedarmkanker. Wat betreft immuuntherapie heb ik me verdiept in het combineren van immuun stimulatie met immuun priming met een focus op zowel T-cel als Natuurlijke Killer-cel immuniteit. Ook verricht ik onderzoek naar het in kaart brengen van de tumormicro-omgeving van pancreas- en dikkedarmkanker waar we specifiek ook kijken naar de immuuncellen en stromale component. Hierbij kijken we ook met veel interesse naar kanker-geassocieerde fibroblasten.

Aanmoedigingsbeurs Rosa Blanckaert 2019 01/12/2019 - 01/12/2021

Abstract

Het doel van dit translationeel onderzoeksproject is de ontwikkeling van een nieuwe combinatie immuuntherapie voor de behandeling van pancreaskanker. Hierbij zullen we zowel het immuunsysteem activeren als de aanwezige immuunsuppressie opheffen. Belangrijk hierbij is dat we niet enkel de tumorcellen zullen aanvallen, maar ook de pancreasstellaatcellen die het afwerende schild rondom vormen. Door deze speciale focus heeft deze innovatieve therapeutische aanpak een grotere kans op slagen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Immuunstimulatie in combinatie met inhibitie van immuunsuppressie: onderzoek naar een nieuwe combinatie immuuntherapie voor pancreaskanker 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Ductaal adenocarcinoom van de pancreas (PDAC) is de op drie na duidelijkste vorm van kanker in de westerse wereld en de incidentie gaat nog steeds in stijgende lijn. Meer dan 80% van de patiënten wordt echter gediagnosticeerd in een ver gevorderd stadium of wanneer reeds metastasen aanwezig zijn. Dit is voornamelijk het gevolg van het zeer agressieve karakter van deze kanker alsook van het gebrek aan symptomen in het beginstadium. Dit alles resulteert in een zeer slechte prognose met een 5-jaar overlevingskans van minder dan 5%. De huidige behandelingsopties zijn beperkt aangezien slechts 10 – 15% van de patiënten in aanmerking komt voor een chirurgische ingreep waarbij de tumor kan worden verwijderd. De overige 85% van de patiënten wordt behandeld met chemotherapie die helaas maar zorgt voor een matige verlenging van de levensduur. De tumor micro-omgeving (TME) speelt hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol in het falen van chemotherapie bij PDAC. Typisch voor deze kanker is ook de sterke desmoplastische reactie die resulteert in een dens stroma dat de pancreas kankercellen omringt. Hierdoor wordt een schild gevormd rond de tumor dat een belangrijke rol speelt in zowel de ontwikkeling, de progressie als de invasie van PDAC. Bovendien onderdrukt het ook het immuunsysteem. In dit strategisch basisonderzoeksproject zullen we nieuwe combinatie immuuntherapieën onderzoeken voor PDAC patiënten. Hierbij zullen we ons baseren op een combinatie van stimulatie van het immuunsysteem met inhibitie van immuunsuppressie, dit met een speciale focus op het TME.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Immuunstimulatie combineren met remming van immuunonderdrukking voor een krachtige innate immuunrespons in kanker. 01/10/2014 - 31/12/2015

Abstract

Ductaal adenocarcinoom van de pancreas (PDAC) is een veel voorkomende gastro-intestinale maligniteit gekenmerkt door snelle progressie, resulterend in een slechte uitkomst met een 5-jaarsoverleving van minder dan 5%. Er zijn geen effectieve therapieën voor PDAC, met uitzondering van chirurgische resectie, wat een geringe invloed op de overleving heeft. Nieuwe therapeutische strategieën zijn nodig om de klinische resultaten te verbeteren. PDAC wordt gekenmerkt door een dense desmoplastische reactie, voornamelijk als gevolg van de activatie van de pancreatische stellaatcellen (PSC). PSC worden geactiveerd in reactie op groeifactoren, oxidatieve stress en veranderingen in weefselplasticiteit. Geactiveerde PSC in het PDAC stroma beïnvloeden de migratie van immuuncellen naar kwaadaardige letsels, spelen een belangrijke rol in de modulatie van de crosstalk tussen neoplastische, stromale en immuuncellen. In PDAC wordt het vermogen van het immuunsysteem om neoplastische cellen te identificeren en te elimineren aangetast, suggestief voor een immuunsuppressieve omgeving. Immuuntherapie kan mogelijk een krachtige nieuwe component van PDAC behandeling zijn. Om immuun-gemedieerde eliminatie van PDAC verkrijgen moet immuunstimulatie waarschijnlijk worden gecombineerd met een strategie die de immuunsuppressieve omgeving overwint. Verdere studie van de mechanismen waarmee immunosuppressie geïnitieerd wordt in PDAC en manieren om dit te overwinnen, zal bijdragen aan de ontwikkeling van deze behandelingsoptie. Hier zullen we ons richten op het ontrafelen van de interacties tussen de PSC, innate immuuncellen en tumorcellen om nieuwe therapeutische targets te identificeren. Experimenten zullen uitgevoerd worden in vitro en in vivo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)