Jordi Casteleyn is hoofddocent Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen bij Antwerp School of Education, Faculteit Sociale Wetenschappen. Binnen de onderzoeksgroep Didactica focust hij op effectief leesonderwijs (zie o.a. lesinlezen.be) en ondersteuning van leerlingen die problemen met de instructietaal ervaren (zie o.a. taaltrajecten.be). Daarnaast is hij actief betrokken bij allerlei overlegorganen zoals de Raad voor Nederlandse taal en letteren.