Josefien van Olmen

Josefien van Olmen

Contact

Tel.
032652933
Doornstraat 331
2610 Wilrijk, BEL

Ik ben tenure track professor met als aandachtsgebied Kwaliteit van Geintegreerde Zorg.

Mijn onderzoeksexpertise past binnen gezondheidszorgsystemen en organisatie van zorg. 

Hierbinnen werk ik vooral op 3 thema's:

1) methodes voor de analyse van gezondheidszorgsystemen; 2) organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met chronische aandoecingen; en 3) digitale ondersteuning en extramurale steun

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academ.pers. BOF

  • tenure track docent