Thuis in de stad. De organisatie en decoratie van de private woonruimte in vijftiende- en zestiende-eeuws Brugge, Dijon en Antwerpen. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

W e urgently need to unveil the late-medieval domestic space, which until today remains virtually untouched by historiography. Visual representations of late medieval cities – an iconographic genre that became more common through the proliferation of city maps, etchings and paintings – reveal a bounded setting, safely contained within the city walls, whereby our gaze is diverted towards the splendid belfries, market halls and churches. However, we tend to overlook the many depicted houses, the 'inhabited spaces', which are shown in much higher quantities even than the so-called 'spaces of urbanity'. Hitherto, the specificities of these inhabited spaces and especially how citizens used, organized and decorated their domestic interiors, have hardly received any systematic scholarly attention. This project has the ambition to analyze the creation and experience of these domestic spaces, by means of interrogating the organization and decoration (i.e. furniture, wall decorations, household textiles and artwork) of the interior. The formerly Brabantine metropolis of Antwerp, the Flemish commercial hub of Bruges and the Burgundian city of Dijon offer the ideal test-cases for this study. Not only do they harbor extensive amounts of high quality probate inventories, they also represent the highly evolved cultural and commercial urban environment of the Low Countries and Burgundy in the 15th and 16th century.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Thuis in de stad. De organisatie en decoratie van de private woonruimte in vijftiende- en zestiende-eeuws Antwerpen, Brugge en Dijon. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Thuis in de zestiende-eeuwse stad. Materialiteit en domesticiteit in het graafschap Vlaanderen (1450-1650). 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Hoe werd 'huiselijkheid' materieel vertaald binnen een zestiende-eeuwse stedelijke context? Hoewel deze vraag al vaker het onderwerp van studie was voor laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Italiaanse steden en voor het Engelse platteland, blijft de wooncultuur in steden in de Zuidelijke Nederlanden grotendeels onderbelicht. Niet alleen is nog maar weinig geweten over de fysieke eigenschappen van de woning en de organisatie van de interne ruimte, nog minder is duidelijk over de inrichting en het gebruik van deze ruimte en de (culturele) betekenis van de objecten waarmee stedelingen zich omringden. Objecten zoals schilderijen, spiegels en beelden waren immers niet enkel "decoratief" in de enge betekenis van het woord, maar konden eveneens drager of materiële middelaar zijn van een belangrijke culturele en symbolische betekenis, net omdat ze functioneerden binnen een huiselijke setting en binnen de rituelen van elke dag. Dit onderzoek wil daarom de (materiële) wooncultuur in zestiende-eeuws Brugge, Oudenaarde en Gent onderzoeken door deze wooncultuur te beschouwen als resultante van de interactie tussen (woon)ruimte, objecten en het dagelijkse leven. Boedelinventarissen, testamenten, iconografie en bouwarcheologische rapporten worden gehanteerd als toegang tot de diverse aspecten van deze laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stedelijke huiselijkheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)