Karolien De Wael

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

AXES (Antwerpen X-straal analyse, Elektrochemie en Speciatie)

Expertise

  • foto-elektrokatalyse, (bio)sensor ontwikkeling, elektrochemische sensoren, fundamenteel elektrochemisch onderzoek, studie van materiaal degradatie, organische elektrochemie, bio-elektrochemie, analytische karakterisering van anorganische polluenten

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.