Katrien Danhieux is een huisarts met ervaring in multidisciplinaire samenwerking. Als onderzoeker coördineert ze het Europese onderzoeksproject JACARDI (Joint Action on CARdiovascular diseases and DIabetes). Hierbij wordt aan de hand van pilootprojecten onderzocht hoe we de zorg voor mensen met diabetes en cardiovasculaire aandoeningen kunnen verbeteren. Dit aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. De focus in dit onderzoek ligt op de praktijkorganisatie van een huisartsenpraktijk en in die hoedanigheid heeft Katrien ook ervaring als coach van zorgverleners.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onderzoeker