Van mijn scoutsdagen volg ik het motto 'Be prepared'. Wat me drijft is de drang om naar het beste te streven en mijn team de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen. Dit doel kan bereikt worden door hen vertrouwen te geven en de plicht om bij te dragen met ideeën en oplossingen. Aangezien (zelf)verbetering een continu proces is, weet je steeds de weg die je moet volgen.

Every day you may make progress. Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before you an ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving path. You know you will never get to the end of the journey. But this, so far from discouraging, only adds to the joy and glory of the climb.

Winston Churchill

Naast faculteitsdirecteur ben ik buiten de faculteit ook Data Protection Officer voor de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van de Dienst Privacy & Procesmanagement (DP²)

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • faculteitsdirecteur

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

onderhandelingsorgaan onderhandelingsmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat