Welkom

Deze pagina's geven een inkijk in mijn rol als faculteitsdirecteur van de faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk ook buiten de faculteit mee te bouwen aan de Universiteit Antwerpen. Vanuit een geloof in het essentiële belang van onderwijs voor de ontplooiing van eenieder wil ik hier dan ook aan bijdragen. Tot slot ben ik zeer trots op het vertrouwen dat ik in de periode 2011-2015 van mijn collega's gekregen heb om namens hen te spreken in de Raad van Bestuur en op die bevoorrechte plek deel uit te maken van de uitbouw van deze jonge universiteit met toch een rijke geschiedenis.