Koen Verhoest

Hoogleraar met onderzoeksopdracht (ZAPBOF)

Foto ID

Over Koen Verhoest

Koen Verhoest is onderzoeksprofessor (ZAPBOF) aan de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen (Faculteit PSW) en Bijzonder Gastprofessor aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven). Voordien was hij 17 jaar werkzaam aan het Instituut voor de Overheid, waarvan 12 jaar als project- en onderzoeksmanager. Hij heeft diploma’s in politieke wetenschappen, economie, en European public administration, alsook een doctoraat in het domein van overheidsmanagement (KULeuven).

Als onderzoeksmanager heeft Koen Verhoest reeds meer dan 30 nationale en internationale onderzoeksprojecten begeleidt, zowel fundamenteel als beleidsgericht van aard. Zijn expertise ligt vooral op het vlak van hoe overheid hun publieke taken organiseren, aansturen, reguleren en coördineren. Onderzoeksprojecten gaan dus over de structurering van overheden (bv. BBB); organisatievormen en de aansturing/regulering ervan (verzelfstandiging, regulerende organisaties, PPS, samenwerking en uitbesteding/marktregulering), coördinatie van overheidsbeleid en beheer. Tenslotte bestudeert hij ook de gevolgen van organisatie, sturing en coördinatie op de performantie van de dienstverlening. Hierbij houdt hij rekening met de multi-level, multi-actor omgeving waarin overheidsorganisaties dienen te werken.

Op het vlak van PPS was hij de coördinator van een vijfjarig intensief beleidsgericht onderzoek en evaluatie van de governance van lokale en vijf Vlaamse PPS-projecten (VIA-Invest Zaventem, BRABO I, sociale huisvesting, scholenbouw en jeugdherbergen), dat geresulteerd heeft in vier belangrijke beleids- en praktijkgerichte rapporten. Binnen de huidige 15-koppige onderzoeksgroep is hij betrokken bij een huidig vierjarig onderzoek naar de invloed van standaardisatie van (aanbestedings-)procedures, instrumenten (zoals de meerwaardescan) en contracten op het verloop van PPS-projecten in Vlaanderen en in het buitenland, alsook de borging van de publieke verantwoording binnen PPS-projecten. Rond deze problematieken is hij betrokken bij drie lopende doctoraten. De focus van zijn onderzoeks- en advieswerk rond PPS en andere samenwerkingsverbanden ligt hierbij sterk op het proces van de totstandkoming van de PPS, het proces- en projectmanagement, de aansturing van de overheid van het PPS proces en het privaat consortium, alsook het contractmanagement door de overheid bij de uitvoering, succes- en faalfactoren hierbij, en de gevolgen voor de proces-performantie van PPS-projecten. Hij heeft een aanzienlijk aantal nationale en internationale publicaties rond deze problematieken op zijn naam.

Rond verschillende van deze thematieken heeft hij ook onderwijs en trainingmodules voor ambtenaren van lokale, provinciale, Vlaamse en federale overheden verzorgd, alsook lezingen en debatten op studiedagen, ook voor een internationaal publiek. Vanuit zijn expertise was hij verder onder meer betrokken bij de opmaak en tussentijdse evaluatie van relevant decreetgevend werk, zoals onder meer van het decreet Beter Bestuurlijk Beleid voor de Vlaamse overheid, het decreet intergemeentelijke samenwerking, en het decreet Integrale jeugdhulp (en de samenwerking tussen publieke en private hulpverstrekkers op dat vlak). Hij heeft vanuit zijn expertise ook adviesverlening voor buitenlandse overheden gedaan zoals voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en de Ierse overheid.

Naast een uitgebreid netwerk van ambtenaren en uitvoerende politici op de verschillende Belgische overheidsniveaus, heeft Koen Verhoest uitgebreide internationale academische contacten en netwerken. Op het vlak van overheidsstructuren, verzelfstandiging en coördinatie is hij co-chair van het  COBRA-CRIPO netwerk van 23 landen en van de EGPA Study Group on Governance of Public Sector Organisations. Op het vlak van PPS, is hij onder meer Belgische vertegenwoordiger in het Europees gefinancierde COST Actie TU 1001 rond ‘PPP in Transport: Trends and Theories’ met top-onderzoeksinstellingen van 23 landen. Hij is co-chair van de ECPR Standing Group on Regulatory Governance. Hij was betrokken bij het PIQUE onderzoek (binnen het EU 6de kaderprogramma) rond liberalisering en privatisering, o.m. via PPS, in zes landen en vier sectoren, alsook coördinator van het internationaal onderzoeksproject REGUNET rond multi-level regulering in energie en telecom.

Contact

Stadscampus
Sint - Jacobstraat 2 - 4
S.M.286
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655756
koen.verhoest@uantwerpen.be