Koen Verhoest

Koen Verhoest

Contact

Stadscampus
Tel.
032655756
Sint - Jacobstraat 2 - 4
2000 Antwerpen, BEL

Koen Verhoest is onderzoeksprofessor (ZAPBOF) en woordvoerder van de onderzoeksgroep Politics & Public Governance van de Universiteit Antwerpen (Faculteit PSW). De onderzoeksgroep Politics & Public Governance is één van de vier onderzoeksgroepen in het departement Politieke Wetenschappen en omvat 5 professoren, 5 postdocs, een research manager en 21 onderzoekers (mei 2020). Het is de opvolger van de onderzoeksgroep 'Management & Bestuur' die in 2018 samenging met onderzoeksgroepen uit de politieke wetenschappen om problemen van 'public governance' geïntegreerd te kunnen benaderen vanuit de bestuurskundige en politiek-wetenschappelijke discipline.

CV Januari 2020: https://www.dropbox.com/s/lmpzj2pexnxrnkz/CV%20and%20publication%20list%20Koen%20Verhoest%20January%202020%20def.pdf?dl=0 

Voordien was hij 17 jaar werkzaam aan het Instituut voor de Overheid, waarvan 12 jaar als project- en onderzoeksmanager. Hij heeft diploma’s in politieke wetenschappen, economie, en European public administration, alsook een doctoraat in het domein van overheidsmanagement (KULeuven). Hij was partner in het Jean Monnet Centre of Excellence ACTORE - The Antwerp Consortium on the Organization of Rulemaking and Multi-level Governance in Europe dat politiek-wetenschappelijke, bestuurskundige en rechtskundige expertise samenbrengt om governance issues in meerlagig bestuur te bestuderen. Hij is hoofdpromotor van het GOVTRUST onderzoeksexcellentieconsortium dat 'Trust in Multi-level Governance' bestudeert, waarbij vier onderzoeksgroepen samenwerken vanuit politieke wetenschappen, bestuurskunde, communicatiewetenschappen, publiek recht en gedragseconomie.

Bestuurskundig onderzoek aan de Universiteit Antwerpen staat op positie 35 op de 'Global Shangai Ranking for PA 2018' http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/public-administration.html .

Koen Verhoest heeft reeds meer dan 30 nationale en internationale onderzoeksprojecten begeleidt, zowel fundamenteel als beleidsgericht van aard, gefinancierd door FWO, BOF, EU H2020, BRAIN en verschillende overheden. Zijn expertise ligt vooral op het vlak van hoe overheid hun publieke taken organiseren, aansturen, reguleren en coördineren. Onderzoeksprojecten gaan dus over de structurering van overheden (bv. BBB); organisatievormen en de aansturing/regulering ervan (verzelfstandiging, regulerende organisaties, PPS, samenwerking en uitbesteding/marktregulering), coördinatie van overheidsbeleid en beheer. Tenslotte bestudeert hij ook de gevolgen van organisatie, sturing en coördinatie op de performantie van de dienstverlening. Hierbij houdt hij rekening met de multi-level, multi-actor omgeving waarin overheidsorganisaties dienen te werken.

Rond verschillende van deze thematieken heeft hij ook onderwijs en trainingmodules voor ambtenaren van lokale, provinciale, Vlaamse en federale overheden verzorgd, alsook lezingen en debatten op studiedagen, ook voor een internationaal publiek. Vanuit zijn expertise was hij verder onder meer betrokken bij de opmaak en tussentijdse evaluatie van relevant decreetgevend werk, zoals onder meer van het decreet Beter Bestuurlijk Beleid voor de Vlaamse overheid, het decreet intergemeentelijke samenwerking, en het decreet Integrale jeugdhulp (en de samenwerking tussen publieke en private hulpverstrekkers op dat vlak). Hij heeft vanuit zijn expertise ook adviesverlening voor buitenlandse overheden gedaan zoals voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en de Ierse overheid.

Naast een uitgebreid netwerk van ambtenaren en uitvoerende politici op de verschillende Belgische overheidsniveaus, heeft Koen Verhoest uitgebreide internationale academische contacten en netwerken. Op het vlak van overheidsstructuren, verzelfstandiging en coördinatie is hij co-chair van het  COBRA-CRIPO netwerk van 23 landen en van de EGPA Study Group on Governance of Public Sector Organisations. Op het vlak van PPS, was hij onder meer Belgische vertegenwoordiger in het Europees gefinancierde COST Actie TU 1001 rond ‘PPP in Transport: Trends and Theories’ met top-onderzoeksinstellingen van 23 landen, partner in een H2020 onderzoek Benefit en boad member van the International Network of PPP Scholars. Hij was tot 2016 co-chair van de ECPR Standing Group on Regulatory Governance en is lid van de steering committee van dat netwerk. Hij was betrokken bij het PIQUE onderzoek (binnen het EU 6de kaderprogramma) rond liberalisering en privatisering, o.m. via PPS, in zes landen en vier sectoren, alsook coördinator van het internationaal onderzoeksproject REGUNET rond multi-level regulering in energie en telecom. Hij is ook partner in het H2020 project TROPICO (2017-2021) en in het H2020 project TiGRE 'Trust in Goverance and Regulation in Europe', dat wordt geleid door de Universiteit van Lausanne.

Please check out the latest book:

With F. Six (eds.) (2017), Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar. http://www.e-elgar.com/shop/trust-in-regulatory-regimes  . Link to state-of –the-art chapter: https://www.elgaronline.com/view/9781785365560.xml