Kris Ides

Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Beweging Antwerpen (MOVANT)
Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

  • Onderzoeker in Pneumologie bij volwassen en Kinderen. Speciale interest in 1. Airwayclearance technieken zowel passieve als actieve technieken en toestellen 2. inspanningsrevalidatie van Kinderen en volwassenen met respiratoire problemen. 3. Technische onderzoeken en niet invasieve beademing

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.