Onderzoeksgroep

Constrained Systems Lab (CoSys-Lab)

Expertise

Onderzoeker in Pneumologie bij volwassen en Kinderen. Speciale interest in 1. Airwayclearance technieken zowel passieve als actieve technieken en toestellen 2. inspanningsrevalidatie van Kinderen en volwassenen met respiratoire problemen. 3. Technische onderzoeken en niet invasieve beademing

Validatie en klinische toepassing van computer geassisteerde longgeluidsanalyse (CALSA), bij patiënten met mucoviscidose en neuromusculaire ziekten aan de hand van medisch functionele beeldvorming. 01/07/2016 - 31/12/2017

Abstract

Vele respiratoire aandoeningen hebben nood aan een kinesitherapeutische behandeling die zich richt op het klaren van overtollig mucus uit de luchtwegen. Patiënten rapporteren dat ze zich subjectief beter voelen na een behandeling. Top op heden zijn er echter weinig objectieve data m.b.t. eventuele positieve effecten van deze mucus verwijderende technieken. Deze tegenstrijdigheid is te wijten aan het gebrek aan voldoende goede en sensitieve technieken die de effecten van respiratoire kinesitherapie kunnen registreren. Op dit moment lijkt digitale auscultatie gekoppeld aan een gecomputeriseerde analyse van de longgeluiden (CALSA) een beloftevolle techniek om patiënten met respiratoire problematiek klinisch te evalueren. Dit zowel in studieverband alsook in de klinische praktijk. CALSA zou dus een instrument kunnen zijn voor de evaluatie van een kinesitherapeutische behandeling. In dit project willen we een validatie maken van digitale auscultatie en CALSA bij patiënten met mucoviscidose en patiënten met een neuromusculaire aandoening die nood hebben aan respiratoire kinesitherapie. We willen een vergelijking maken van resultaten op CT-beelden en de opgenomen longgeluiden om op deze manier CALSA te valideren. In een tweede luik willen we de effectiviteit van mucusverwijderende technieken evalueren aan de hand van CALSA, en deze ook te vergelijken met klassieke merkers van succes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)