Kristel Driessens

Kristel Driessens

Kristel Driessens behaalde een doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen op basis van haar publicatie 'Armoede en Hulpverlening: omgaan met isolement en afhankelijkheid'. In de Master Sociaal Werk op de Universiteit Antwerpen doceert ze de vakken 'Maatschappij en Sociaal Werk' en 'Handelingsmodellen' en begeleidt ze heel wat masterscripties. Op de Karel de Grote Hogeschool is ze Hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, waar ze praktijkgericht sociaalwerkonderzoek begeieidt in, voor en met het werkveld. Ze coördineert ook Bind-Kracht, een samenwerkingsverband van onderzoekers, trainers/lectoren en ervaringsdeskundigen in armoede.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • hoofddocent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat