Werken met mensen die (langdurig) in armoede leven

Bron
De brede basis van het sociaal werk : grondslagen, methoden en praktijken / Spierts, M. [edit.]; et al.-p. 157-170

De essentie van het sociaal werk benoemd

Bron
Journal of social intervention : theory and practice - ISSN 1876-8830-31:3 (2022) p. 43-50

Driemaal denken over sociaal werk

Bron
Journal of social intervention : theory and practice - ISSN 1876-8830-31:3 (2022) p. 37-42

Relationeel sociaal werk(en)

Bron
Lexicon nabijheid en sociaal werk / Veldboer, L. [edit.]; et al.-p. 118-123