Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

  • We doen translationeel, pathofysiologisch en biomerker onderzoek waarbij we gebruik maken van zowel dierexperimenteel onderzoek als grote klinische (multicenter)studies. Verschillende technieken komen aan bod tijdens dit onderzoek zoals moleculaire technieken als real time PCR, Elisa en Western blots maar ook histologie. Een belangrijk onderwerp van mijn onderzoek is magnesium, waarbij we onderzoek doen naar geneesmiddelen ge├»nduceerd magnesium verlies via de nier, en de rol van magnesium in het ontstaan van insuline resistentie. Daarnaast superviseer ik sinds 2015 een project waarin we biomerkeronderzoek doen om de afstoting van de nier te voorspellen na transplantatie. Hierbij hebben we zowel circulerend celvrij DNA afkomstig van de donor onderzocht als biomerker van afstoting als microRNAs in de urine. In nieuw project gaan we in dezelfde onderzoekspopulatie de rol van microRNAs onderzoeken in de pathofysiologie van afstoting van de transplantnier na veelbelovende pilootresultaten. Voor deze studie zullen we een nieuw rattenmodel opstarten voor niertransplantatie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.