Onderzoeksgroep

Expertise

Maritieme geschiedenis - Stadsgeschiedenis - Geschiedenis van Atlantische havensteden - Migratiegeschiedenis - Sociale geschiedenis - Universiteitsgeschiedenis - Geschiedenis van de Vlaamse beweging

Een nieuw licht op havenbuurten: Een vergelijkende studie van de sociaaleconomische dynamiek van havenbuurten in Antwerpen en Boston, 1850-1930. 01/11/2021 - 31/10/2024

Abstract

Tijdens de negentiende eeuw waren havensteden in Europa en de Verenigde Staten onderhevig aan fundamentele veranderingen in de maritieme sector, maar ook verstedelijking en toenemende mobiliteit hadden hun impact op de stad en haar bevolking. Al deze transformaties kwamen samen in havenkwartieren of zogenaamde 'sailortowns'. Deze studie zal onderzoeken hoe de toegenomen globale verbondenheid een impact had op deze volkse buurten. Door de prosopografische methode te combineren met levensloop- en discoursanalyse, zal dit onderzoek de identiteit van tijdelijke en residerende inwoners en hun interacties met elkaar en verschillende lagen van de stedelijke en globale samenleving bestuderen. Deze vergelijkende studie van de havenkwartieren van Antwerpen en Boston beoogt aan te tonen dat factoren zoals migratie en verstedelijking het gemeenschapsleven versterkten in plaats van het te verwoesten. Een grondige sociale analyse van havenkwartieren als dynamische buurten is relevant, want deze districten worden al te vaak neergezet als uitzonderlijke en gevaarlijke plaatsen door tijdgenoten en dit verklaart de eerder negatieve representatie van havenkwartieren in de bestaande literatuur. Dit onderzoek zal ook nieuwe inzichten bieden in de impact van migratie, verstedelijking en toegenomen mobiliteit op hedendaagse volkse wijken die kampen met een negatieve beeldvorming omwille van hun internationaal karakter.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Fulbright beurs voor postdoctorale onderzoekers 2022. 15/08/2022 - 20/12/2022

Abstract

Tijdens de negentiende eeuw waren havensteden in Europa en de Verenigde Staten onderhevig aan fundamentele veranderingen in de maritieme sector, maar ook verstedelijking en toenemende mobiliteit hadden hun impact op de stad en haar bevolking. Al deze transformaties kwamen samen in havenkwartieren of zogenaamde 'sailortowns'. Deze studie zal onderzoeken hoe de toegenomen globale verbondenheid een impact had op deze volkse buurten. Door de prosopografische methode te combineren met levensloop- en discoursanalyse, zal dit onderzoek de identiteit van tijdelijke en residerende inwoners en hun interacties met elkaar en verschillende lagen van de stedelijke en globale samenleving bestuderen. Deze vergelijkende studie van de havenkwartieren van Antwerpen en Boston beoogt aan te tonen dat factoren zoals migratie en verstedelijking het gemeenschapsleven versterkten in plaats van het te verwoesten. Een grondige sociale analyse van havenkwartieren als dynamische buurten is relevant, want deze districten worden al te vaak neergezet als uitzonderlijke en gevaarlijke plaatsen door tijdgenoten en dit verklaart de eerder negatieve representatie van havenkwartieren in de bestaande literatuur. Dit onderzoek zal ook nieuwe inzichten bieden in de impact van migratie, verstedelijking en toegenomen mobiliteit op hedendaagse volkse wijken die kampen met een negatieve beeldvorming omwille van hun internationaal karakter.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject