Annotatie bij HvJ 11 februari 2021, C-407/19 en C-407/19, Katoen Natie Bulk terminals/…

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-85:32 (2022) p. 1265-1268
Auteur(s)

Een bom(metje) onder de 'Wet Major' (noot onder HvJ 11 februari 2021, C-407/19 en C-471/19)

Bron
Nieuw juridisch weekblad - ISSN 1378-8914-441 (2021) p. 344
Auteur(s)

Het Belgische Havenarbeidersarrest : een vergiftigd geschenk (noot onder HvJ 11 februari 2021, C-407/19 en C-471/19)

Bron
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 2213-7408-69:11 (2021) p. 548-553
Auteur(s)

Veiligheid als rode draad bij de totstandkoming en de instandhouding van de reglementering inzake havenarbeid

Bron
Tijdschrift voor sociaal recht - ISSN 0035-1113- (2018) p. 731-757