Leen Timbermont

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM)

Expertise

  • Training van site personeel en coördinatie van biomarker onderzoek in verschillende klinische studies: - observationele studies: ASPIRE-ICU - incidentie van Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa ventilator geassocieerde pneumonie in intensieve zorgen in Europa ASPIRE-SSI: incidentie van S. aureus surgical site infecties - phaseII studies: SAATELLITE - efficiëntie en veiligheid van een monoclonaal antilichaam om S. aureus ventilator geassosieerde pneumonie in intensieve zorgen te voorkomen EVADE - efficiëntie en veiligheid van een monoclonaal antilichaam om P. aeruginosa ventilator geassocieerde pneumonie in intensieve zorgen te voorkomen Een Europees laboratorium netwerk (LAB-Net) om klinische studies in infectieziekten te ondersteunen uitbouwen.